30-årsjubileum

Att synas är att finnas Tornedalsrådet firar sitt 30-årsjubileum i år. Många saker händer och sker, strategin förnyas, arbetsmetoder utvecklas, nätverken uppdateras. Jubileumsåret kulmineras i ett öppet 30-årsjubileumsseminarium, om detta kommer du att få information i ett senare skede. Det som syns utåt hittar du här tillhanda, rådets nya websidor har äntligen lanserats. Jag har […]

Tornionlaakson neuvoston kulttuurirahasto

Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Torniolaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin. Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon. Stipendin suuruus on 60.000 ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa), joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tämä on syytä […]

Tornedalsrådets kulturfond

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen. Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen. Stipendiets storlek är 60.000 svenska kronor (ca. 6.000 euro) […]