År: 2017

Tornedalsrådet, version 2.0

09/2017 Tornedalsrådet gav för ett år sedan som uppgift till nyanställde verkställande direktören att förnya rådets strategi. Den blev behandlad… Läs vidare

Grundpelarna i skick

Tornedalsrådets verksamhet är i en organiseringsfas. Nu byggs stadiga grundpelare och verksamheten görs ändamålsenlig. På en solid basis är det… Läs vidare

Årsschema 2017 ”highlights”

December 2016  – januari 2017 1.12. 2016  –  31.1. 2017 Utannonsering Tornedalsrådets kulturstipendium 2017 på kommunernas hemsidor Medlemsavgifterna till kommunerna… Läs vidare