År: 2018

Årsmöte 2018

I mötet i Trömsö hade vi 17/31 rådsmedlemmar och 5/8 styrelsemedlemmar. Mötet konstaterades vara beslutsfört. I bilagan har du det… Läs vidare