Artiklar och blogg

Årsmöte 2018

I mötet i Trömsö hade vi 17/31 rådsmedlemmar och 5/8 styrelsemedlemmar. Mötet konstaterades vara beslutsfört. I bilagan har du det ojusterade protokollet.

Personval:

 • Som rådets ordförande fortsätter Björn Inge Mo (Kåfjordi), I vice ordförande Sten Stridsman (Kiruna). Det blev val gällande II vice ordföranden, i sluten val fick Elina Rousu-Karlsen (Enontekis) 14 röster och Esa Nordberg (Kolari) 3 röster.
 • Perarne Kerttu (Haparanda) blev vald till styrelseordförande fr.o.m. 1/8 2018. Nuvarande styrelseordförande Peter Waara har anmält att han lämnar sitt uppdrag som styrelseorförande i Tornedalsrådets styrelse. Som styrelsen vice ordförande fortsätter Sampo Kangastalo (Torneå).
 • Årsmötet gav som uppgift till styrelsen att utnämna en valkommitté vars uppgift är att förbereda personval.

Beslut

 • Årsredovisningen 2017 (bilaga) godkändes. Centrala tal gällande ekonomin (SEK), inom parentes talen från år 2016
  1. Medlemsintäkter                              1 250 000 (1 250 000)
  2. Andra intäkter (Nordiska Ministerrådet) 744 357 (772 494)
  3. Eget kapital                                                           1 994 357 (2 022 494)
  4. Överskott -47 960 (47.338)
  5. Årets resultat 22 871 (16.132)
 • Årsredovisningen och balansräkningen 2017 godkändes och ansvarsfrihet medgavs
 • Verksamhetsplan 2018-2020 godkändes (bilaga)
 • Budget 2019 godkändes (bilaga)
 • Medlemsavgifter 2019 godkändes (bilaga)

Alla protokoll kommer att finnas på websidan efter justering. Vi kom överens om att all material skickas per post till medlemskommunernas styrelse- och fullmäktigerepresentanter per post. Detta förbättrar kommunikationen mellan rådet och beslutsfattarna.

Tornedalsrådet, version 2.0

09/2017 Tornedalsrådet gav för ett år sedan som uppgift till nyanställde verkställande direktören att förnya rådets strategi. Den blev behandlad… Läs vidare