Artiklar och blogg

Årsmöte 2018

I mötet i Trömsö hade vi 17/31 rådsmedlemmar och 5/8 styrelsemedlemmar. Mötet konstaterades vara beslutsfört. I bilagan har du det… Läs vidare

Tornedalsrådet, version 2.0

09/2017 Tornedalsrådet gav för ett år sedan som uppgift till nyanställde verkställande direktören att förnya rådets strategi. Den blev behandlad… Läs vidare

Grundpelarna i skick

Tornedalsrådets verksamhet är i en organiseringsfas. Nu byggs stadiga grundpelare och verksamheten görs ändamålsenlig. På en solid basis är det… Läs vidare