Rajat ylittävä talousalue

 Tornionlaaksossa asukkaiden tulee voida elää, opiskella, tehdä töitä ja yrittää turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä rajat ylittäen, niin kuin valtakunnanrajoja ei olisi.

Rajat ylittävä työmarkkina-alue

Tornionlaakson neuvosto on konkreettisesti pohjoismaista rajat ylittävää yhteistyötä tekevä organisaatio

Pohjoisen raja-alueen aktiivinen yhteisen työssäkäyntialueen (ainakin 80km)  yhdistäjä ja mahdollistaja 

Rajat ylittävä liiketoiminta-alue

Tornionlaakson neuvosto on konkreettisesti pohjoismaista rajat ylittävää yhteistyötä tekevä organisaatio

Pohjoisen raja-alueen aktiivinen yhteisen työssäkäyntialueen (ainakin 80km)  yhdistäjä ja mahdollistaja