Kärkihankkeet

Tornionlaakson Neuvoston Kärkihankkeet 2018 –asiakirjan valmistelu

Tornionlaakson Neuvosto on käynnistänyt vuoden 2018 Kärkihankkeet -asiakirjan laatimisen. Jäsenkuntien tehtävänä on laatia esitykset kärkihankkeiksi.

Tornionlaakson Neuvoston strategisena tavoitteena on kytkeä neuvoston edunvalvonta osaksi maakunnallista mutta erityisesti valtakunnallista viitekehystä. Tämä tapahtuu kokoamalla yhteen jäsenkuntien kärkihankkeet maittain. Edunvalvonnan osalta keskeisessä asemassa ovat Lapin, Norrbottenin ja Tromssan kansanedustajat sekä ministeriöiden poliittinen ja virkamiesjohto.

Kuntayhtymän jäsenkuntien hankkeet kytketään valtion talousarvioon. Jotta edunvalvontaa pystytään kohdentamaan, kootaan hankkeet yhteen ministeriökohtaisesti ja hallinnonaloittain.

Kärkihankkeista tehdään vuoden 2017 alkupuolella julkaisu, johon kootaan yhteen jäsenkuntien tekemät esitykset. Pääpaino on vaikuttaa vuoden 2018 valtion talousarvion valmisteluun ennen kevään 2017 kehysriihtä. Toinen vaikuttamisen paikka on hallituksen budjettiriihen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2017.

Kärkihankkeet –asiakirja jaetaan myös alueen kansanedustajien käyttöön, jotta he voivat omalta osaltaan olla viemässä eteenpäin neuvoston kärkihankkeita.

Jäsenkunnilta on toivottu hankkeita, jotka edistävät työllisyyttä sekä yritysten ja kuntien toimintaedellytyksiä kehittäviä hanke-esityksiä. Kuntien kannalta keskeisten infrastruktuurihankkeiden ym osalta tullaan olemaan yhteydessä myös maakunnallisiin viranomaisiin ja muihin toimijoihin.

Edellä olevan perusteella olen pyytänyt jäsenkuntia maittain määrittelemään toiminnan kannalta kaikkein keskeisimmät asiat ja aloitteet. Esitysten tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan seuraava informaatio:

  1. hankkeen nimi / määrärahan käyttötarkoitus
  2. toimenpiteiden kuvaus ja hankkeen/määrärahan perustelut
  3. kokonaiskustannusarvio ja valtionrahoituksen tarve / määrärahan osuus/tarve
  4. valtion talousarvion mukainen pääluokka ja momentti
  5. toteuttamisvalmius ja toteutusaikataulu

Valtionrahoitustarpeiden ja määrärahaesitysten lisäksi jäsenkunnilla on mahdollista tuoda esille myös muita Tornionlaakson Neuvoston edunvalvontatyöhön liittyviä asioita (lainsäädäntö, politiikkalinjaukset ym.).

Kuntien välinen yhteistyö esitysten tekemisessä on tietysti olennaista. Tornionlaakson Neuvoston Kärkihankkeet -asiakirja on tavoitteena hyväksyä vuoden 2017 hallituksen alkuvuoden kokouksessa. Sen jälkeen käynnistyy edunvalvontatyö, asiakirja toimitetaan alueen kansanedustajille ja neuvosto ottaa yhteyttä maakunnallisiin toimijoihin sekä keskeisiin ministeriöihin keväällä 2017.

Hankkeiden toteutumista seurataan. Kärkihankkeiden työstäminen tulee olemaan neuvoston pysyvä toimintatapa. Neuvosto uusii strategiaansa ja se tullaan käsittelemään ja hyväksymään vuosikokouksessa kesäkuussa 2017.

 

JAKELU
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta
Pellon kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Enontekiön kunta
Haparanda kommun
Övertorneå kommun
Pajala kommun
Kiruna kommun
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune