Kärkihankkeet

TORNIONLAAKSON NEUVOSTON VUOSIKOKOUS 11.6.2020

Pilottialue Tornionlaakso mahdollistaisi erityisoikeudet raja-alueiden asukkaille ja elinkeinoelämälle

Tornionlaakson Neuvoston vuosikokous päätti 11.6.2020 Övertorneålla yksimielisesti panostaa Pilottialue Tornionlaakso -hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Mitä Pilottialue Tornionlaakso konkreettisesti tarkoittaa?

Tornionlaakson Neuvoston alue koostuu 13 jäsenkunnasta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Kyseessä on luontaisesti yhteinen työmarkkina-alue, jossa asukkaat yli valtakunnanrajan liikkuvat päivittäin niin työ- kuin vapaa-ajan asioilla. Tornionlaakson Neuvoston hallitus on yhdessä toiminnanjohtaja Tuula Ajangin kanssa laatinut esityksen, jonka avulla varmistettaisiin liikkuvuus ja jokapäiväisen elämäntavan jatkuminen asukkaille, elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille työssäkäynti- ja/tai raja-alueilla myös mahdollisten poikkeustilanteiden aikana.

Pilottialue Tornionlaakso toisi mukanaan erityisoikeuksia, kuten esim. rajapassin, jonka avulla liikkuminen valtakunnan rajan ylitse olisi taattua, sekä helpotuksia työssäkäyntiin, yritystoimintaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kokonaisuudessaan hanke sisältää elinkeinoelämän, viranomaisyhteistyön kuten työmarkkinatoimenpiteet ja poliisiyhteistyön sekä koulutuksen ja terveydenhuollon määräysten soveltamisen joustavammaksi raja-alueen asukkaille. Pilottialue Tornionlaakso toimisi myös yhteisenä kuntamarkkininointina, koska näin kolmen maan edut asukkaille ja elinkeinoelämälle konkretisoituisivat entisestään. Työvoiman palkkaaminen toisesta maasta on saatava vielä sujuvammaksi, jotta visio Euroopan integroituneimmasta rajavyöhykkeestä voisi toteutua.

Tavoitteellinen työskentelytapa pilottialueen aseman saavuttamiseksi

Tornionlaakson Neuvoston puheenjohtaja Roland Kemppainen totesikin kokouksessa, että kyseessä on laaja kokonaisuus, joka vaatii paljon työtä sekä hallitukselta että toiminnanjohtajalta. Pilottialue Tornionlaakson valmistelu edellyttää jäsenkuntien sitoutumista, perusteellista taustatyötä, asiantuntija- ja viranomaisyhteistyötä, sekä ennen kaikkea yhteistä halua onnistua. Tornionlaakson Neuvoston vuosikokous korostikin yhteistyön merkitystä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Ja tähän tehtävään ryhdytään erittäin motivoituneena, on hienoa saada olla mukana suunnittelemassa ja tekemässä töitä näin ison ja ainutlaatuisen asian parissa, sanoo toiminnanjohtaja Tuula Ajanki. Meidän tehtävämme on kertoa päättäjille Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa, millaisen tulevaisuuden me Tornionlaaksossa haluamme, jatkaa Ajanki.

Tornionlaakson Neuvoston hallitus, joka muodostuu kaikkien 13 jäsenkunnan edustajista, onkin oikea toimija tämän viestin eteenpäin viemiseen, vahvistaa hallituksen puheenjohtaja Eero Ylitalo Pellon kunnasta.

* * *
Lisätietoja:
– Roland Kemppainen, Tornionlaakson Neuvoston puheenjohtaja, puh. +46 70 676 32 30
– Eero Ylitalo, Tornionlaakson Neuvoston hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 631 7001
– Tuula Ajanki, Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja, puh. +358 40 614 7224

Tornionlaakson Neuvoston Kärkihankkeet 2018 –asiakirjan valmistelu

Tornionlaakson Neuvosto on käynnistänyt vuoden 2018 Kärkihankkeet -asiakirjan laatimisen. Jäsenkuntien tehtävänä on laatia esitykset kärkihankkeiksi.

Tornionlaakson Neuvoston strategisena tavoitteena on kytkeä neuvoston edunvalvonta osaksi maakunnallista mutta erityisesti valtakunnallista viitekehystä. Tämä tapahtuu kokoamalla yhteen jäsenkuntien kärkihankkeet maittain. Edunvalvonnan osalta keskeisessä asemassa ovat Lapin, Norrbottenin ja Tromssan kansanedustajat sekä ministeriöiden poliittinen ja virkamiesjohto.

Kuntayhtymän jäsenkuntien hankkeet kytketään valtion talousarvioon. Jotta edunvalvontaa pystytään kohdentamaan, kootaan hankkeet yhteen ministeriökohtaisesti ja hallinnonaloittain.

Kärkihankkeista tehdään vuoden 2017 alkupuolella julkaisu, johon kootaan yhteen jäsenkuntien tekemät esitykset. Pääpaino on vaikuttaa vuoden 2018 valtion talousarvion valmisteluun ennen kevään 2017 kehysriihtä. Toinen vaikuttamisen paikka on hallituksen budjettiriihen käsittelyn yhteydessä syksyllä 2017.

Kärkihankkeet –asiakirja jaetaan myös alueen kansanedustajien käyttöön, jotta he voivat omalta osaltaan olla viemässä eteenpäin neuvoston kärkihankkeita.

Jäsenkunnilta on toivottu hankkeita, jotka edistävät työllisyyttä sekä yritysten ja kuntien toimintaedellytyksiä kehittäviä hanke-esityksiä. Kuntien kannalta keskeisten infrastruktuurihankkeiden ym osalta tullaan olemaan yhteydessä myös maakunnallisiin viranomaisiin ja muihin toimijoihin.

Edellä olevan perusteella olen pyytänyt jäsenkuntia maittain määrittelemään toiminnan kannalta kaikkein keskeisimmät asiat ja aloitteet. Esitysten tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan seuraava informaatio:

  1. hankkeen nimi / määrärahan käyttötarkoitus
  2. toimenpiteiden kuvaus ja hankkeen/määrärahan perustelut
  3. kokonaiskustannusarvio ja valtionrahoituksen tarve / määrärahan osuus/tarve
  4. valtion talousarvion mukainen pääluokka ja momentti
  5. toteuttamisvalmius ja toteutusaikataulu

Valtionrahoitustarpeiden ja määrärahaesitysten lisäksi jäsenkunnilla on mahdollista tuoda esille myös muita Tornionlaakson Neuvoston edunvalvontatyöhön liittyviä asioita (lainsäädäntö, politiikkalinjaukset ym.).

Kuntien välinen yhteistyö esitysten tekemisessä on tietysti olennaista. Tornionlaakson Neuvoston Kärkihankkeet -asiakirja on tavoitteena hyväksyä vuoden 2017 hallituksen alkuvuoden kokouksessa. Sen jälkeen käynnistyy edunvalvontatyö, asiakirja toimitetaan alueen kansanedustajille ja neuvosto ottaa yhteyttä maakunnallisiin toimijoihin sekä keskeisiin ministeriöihin keväällä 2017.

Hankkeiden toteutumista seurataan. Kärkihankkeiden työstäminen tulee olemaan neuvoston pysyvä toimintatapa. Neuvosto uusii strategiaansa ja se tullaan käsittelemään ja hyväksymään vuosikokouksessa kesäkuussa 2017.

 

JAKELU
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta
Pellon kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Enontekiön kunta
Haparanda kommun
Övertorneå kommun
Pajala kommun
Kiruna kommun
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune