Hankkeet

Hanketoiminnalla vahvistetaan Tornionlaakson neuvoston strategisia tavoitteita. 

Pilottialue Tornionlaakso sekä kulttuurihanke ”Kulttuuri ja perinteet yhdistävät kolme maata” tukevat Tornionlaakson neuvoston tavoitetta lisätä elinvoimaa Tornionlaaksoon.

Pilottialue Tornionlaakso

Pilottialue Tornionlaakso pohjautuu Pohjoismaiseen verosopimuksen (SopS 26/1997), jossa sovelletaan rajankävijäsäännöstä palkkatuloon silloin, kun henkilö asuu Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa.

Hankkeen päätavoitteena on liikkuvuuden ja normaalin elämän turvaaminen rajakuntien asukkaille ja elinkeinoelämälle myös
poikkeustilanteiden aikana. Tornionlaakson neuvosto on tehnyt aktiivista vaikutustyötä rajakuntien liikkuvuuden turvaamiseksi myös poikkeusaikoina.

Kulttuuri ja perinteet yhdistävät kolme maata -hanke

Tornionlaakson yhteinen kulttuuri ja historia ovat yhdistävä voima johon rajat ylittävä yhteistyö perustuu. Tornionlaakso käsittää Ruotsin ja Suomen rajakunnat sekä kolme norjalaista rajakuntaa, jotka kveenikulttuuriperinteen kautta kuuluvat Tornionlaakson yhteyteen. Leader -alueen kunnat Haaparanta, Övertorneå ja Pajala sekä Kiirunan kunnan itäiset osat Vittangi ja Karesuando käyvät tiivistä yhteistyötä suomalaisten rajakuntien kanssa.

Projektin tavoite on kartoittaa kuntien kulttuuritapahtumat, rakentaa yhteinen toimintamalli, jonka avulla tiedotetaan tapahtumista sekä Tornionlaakson kuntien asukkaille kuin myös matkailijoille. Tärkeä osa työtä on kasvattaa nuorison tietoisuutta ja ylpeyttä Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä. Panostaminen nuoriin tapahtuu juuri tällä kohderyhmälle suunnattujen työpajojen kautta.