Kulttuuri ja perinteet yhdistävät kolmea maata

Tornionlaakson yhteinen kulttuuri ja historia ovat yhdistävä voima, johon rajat ylittävä yhteistyö perustuu. Tornionlaakso käsittää Ruotsin ja Suomen rajakunnat sekä kolme norjalaista rajakuntaa, jotka kveenikulttuuriperinteen kautta kuuluvat Tornionlaakson yhteyteen. Leader -alueen kunnat Haaparanta, Övertorneå ja Pajala sekä Kiirunan kunnan itäiset osat Vittangi ja Karesuando tekevät tiivistä yhteistyötä suomalaisten rajakuntien kanssa.

Kunnille yhteinen toimintamalli

Projektin tavoite on kartoittaa kuntien kulttuuritapahtumat, rakentaa yhteinen toimintamalli, jonka avulla tiedotetaan tapahtumista sekä Tornionlaakson kuntien asukkaille että myös matkailijoille. Tärkeä osa työtä on kasvattaa nuorison tietoisuutta ja ylpeyttä Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä. Panostaminen nuoriin tapahtuu juuri tälle kohderyhmälle suunnattujen työpajojen kautta.

Pia Suonvieri

Projektledare | Hankepäällikkö l Prosjektleder

Kultur och traditioner som förenar tre länder

Tornedalsrådet | Tornionlaakson Neuvosto
P.O.Box 76 | SE-95 322 Haparanda