Pilottialue Tornionlaakso

Pilottialue Tornionlaakso pohjautuu Pohjoismaiseen verosopimukseen (SopS 26/1997), jossa sovelletaan rajankävijäsäännöstä palkkatuloon silloin, kun henkilö asuu Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen
maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa.

"Rajayhteisö" -käsite on ainutlaatuinen Pohjoismaissa

Hankkeen päätavoitteena on liikkuvuuden ja normaalin elämän turvaaminen rajakuntien asukkaille ja elinkeinoelämälle myös
poikkeustilanteiden aikana. Tornionlaakson neuvosto on tehnyt aktiivista vaikutustyötä rajakuntien liikkuvuuden turvaamiseksi myös poikkeusaikoina.

Rajayhteisö on ainutlaatuinen käsite koko Pohjoismaissa, ja sen nojalla asukkaat ovat saaneet vapaasti käydä ostoksilla, tavata ystäviään, työskennellä, kuntoilla ja elää niin normaalia elämää kuin se vallitsevassa pandemiatilanteessa on mahdollista. Tornionlaakson neuvostolla on ollut merkittävä rooli tämän tilanteen saavuttamisessa.

Pilottialue Tornionlaakso

Tornionlaakson neuvoston strategisena tavoitteena on yhdistää
jäsenkuntien edunvalvonta alueellisilla ja kansallisilla tasoilla.

Tämä toteutetaan Pilottialue Tornionlaakso -päähankkeen kautta, jossa edunvalvonta keskittyy Lapin, Norrbottenin ja Tromssan alueen kansanedustajiin, alueisiin, alueellisiin toimijoihin, ministeriöiden poliittiseen johtoon sekä keskeisiin viranviranomaisiin.