Pilottialue Tornionlaakso

Pilottialue Tornionlaakso pohjautuu Pohjoismaiseen verosopimukseen (SopS 26/1997), jossa sovelletaan rajankävijäsäännöstä palkkatuloon silloin, kun henkilö asuu Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen
maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa.

"Rajayhteisö" -käsite on ainutlaatuinen Pohjoismaissa

Hankkeen päätavoitteena on liikkuvuuden ja normaalin elämän turvaaminen rajakuntien asukkaille ja elinkeinoelämälle myös
poikkeustilanteiden aikana. Tornionlaakson neuvosto on tehnyt aktiivista vaikutustyötä rajakuntien liikkuvuuden turvaamiseksi myös poikkeusaikoina.

Rajayhteisö on ainutlaatuinen käsite koko Pohjoismaissa, ja sen nojalla asukkaat ovat saaneet vapaasti käydä ostoksilla, tavata ystäviään, työskennellä, kuntoilla ja elää niin normaalia elämää kuin se vallitsevassa pandemiatilanteessa on mahdollista. Tornionlaakson neuvostolla on ollut merkittävä rooli tämän tilanteen saavuttamisessa.

Pilottialue Tornionlaakso

Tornionlaakson neuvoston strategisena tavoitteena on yhdistää
jäsenkuntien edunvalvonta alueellisilla ja kansallisilla tasoilla.

Tämä toteutetaan Pilottialue Tornionlaakso -päähankkeen kautta, jossa edunvalvonta keskittyy Lapin, Norrbottenin ja Tromssan alueen kansanedustajiin, alueisiin, alueellisiin toimijoihin, ministeriöiden poliittiseen johtoon sekä keskeisiin viranviranomaisiin.

Tavoitteena yhteinen työssäkäyntialue

Elinkeinoelämä, koulutus, terveydenhuolto, työmarkkinatoimenpiteet ja poliisiyhteistyö yli rajojen

Laajemmat mahdollisuudet

Laajemmat mahdollisuudet raja-alueiden asukkaille, elinkeinoelämälle ja kunnille.

Erityisoikeudet asukkaille

Erityisoikeuksia asukkaille, toimii myös kuntamarkkinointina, houkuttelee uusia asukkaita, kolmen maan edut konkreettisella tavalla.

Rajakuntien asukkaiden liikkuvuuden turvaaminen

Varmistaa liikkuvuuden ja jokapäiväisen
elämäntavan asukkaille, elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille työssäkäynti- ja/tai raja-alueilla myös mahdollisten poikkeustilanteiden aikana.