Tornionlaakson neuvoston historia ja taustaa

Tornionlaakson neuvosto on Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien sekä Tornionlaakson norjalaisten naapurikuntien yhteistyöelin. 

Rajayhteistyötä alueen kehittämiseksi

Tornionlaakson neuvosto toimii Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Haaparannan, Övertorneån, Pajalan, Kiirunan, Omasvuonon (Storfjord), Kaivuonon (Kåfjord), Raisin (Nordreisa) ja Yykeån (Lyngen) yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaationa. Kuntayhtymä on rekisteriöity Ruotsiin ja sen virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi. Suurimpana rahoittajana toimii Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä jäsenkunnat

Tornionlaakson neuvoston syntyhistoria

Vuonna 1987 perustettu Tornionlaakson neuvosto on Suomen Tornionlaakson kuntain toimikunnan ja vastaavan ruotsalaisen Tornedalskommunernas förbund- yhdistyksen yhteenliittymä. Aiemmin toimikunnat työskentelivät kumpikin omalla puolellaan rajaa.

Tornionlaakson kuntain toimikunta oli aloittanut toimintansa vuonna 1923 ja Tornedalskommunernas förbund vuonna 1941. Silloinen yhteistyö koski rajakauppaa, lohenkalastusta, uittoa, losseja ja siltoja. 

Nyt tavoitteena on kaikkien Tornionlaaksossa asuvien ja vaikuttavien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen niin itse Tornionlaaksossa kuin kansainvälisestikin, sekä Tornionlaakson kehittäminen ja tornionlaaksolaisten intressien valvominen.

Tornionlaakson neuvoston organisaatio ja työryhmät

Organisaatio koostuu neuvostosta, hallituksesta, kansliasta sekä hallituksen asettamista rajanylisistä työryhmistä.

Infrastruktuurin kehittämiseen on toiminnanjohtajan tueksi perustettu infrastruktuurityöryhmä, jossa jäseniä on jokaisesta kolmesta maasta.

Tornionlaakson neuvoston yli 30 vuotta toiminut kulttuurityöryhmä laajennettiin vuonna 2019 kulttuuri- ja matkailutyöryhmäksi.