Infrastruktuuri

 Tornionlaakson neuvoston tehtävänä on toimia kaikkien jäsenkuntiensa infrastruktuurin kehittämisen edunvalvojana.

Infrastruktuuri- työryhmä

Tornionlaakson neuvoston infrastruktuuria koskeva edunvalvonta on keskitetty 6 – 7 jäseniseen infrastruktuurityöryhmään, jossa on edustus kaikista kolmesta maasta.

SUOMI

Sampo Kangastalo, Tornio
Seppo Alapartanen, Enontekiö

SVERIGE

Roland Kemppainen, Övertorneå
Göran Wigren, Haparanda

NORGE

Geir Varvik, Storfjord
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Kåfjord

Infrastruktuurin kehittäminen

Infrastruktuuri ja logistiikka vaativat erityisosaamista. Infrastruktuuriryhmän tehtävänä on tehostaa edunvalvontaa välittäen tietoa Suomen,   ja Norjan päättäjille Tornionlaakson neuvoston jäsenkuntien yhteisistä tarpeista sekä kerätä tietoa siitä, miten edunvalvontaa tulee toteuttaa kussakin maassa.

Infrastruktuurityöryhmä tekee priorisointisuunnitelman toimintasuunnitelmassa 2019 – 2021 infrastruktuurin kehittämisen alle listatuista toimenpiteistä sekä nostaa esille joko itse tai hallituksen esityksestä uusia ajankohtaisia infrastruktuuriin liittyviä edunvalvonta-asioita

Ajankohtaista

Tornionlaakson neuvostolla on infrastruktuurityöryhmän tukemana merkittävä rooli rajan ylittävän infrastruurin edellytysten eteenpäinviejänä ja rakentajana. 

Tällä hetkellä meneillään on useita infrastruktuurikokonaisuuksia, joiden eteen Tornionlaakson neuvosto tekee töitä.