Koulutus

 Tornionlaaksossa asukkaiden tulee voida elää, opiskella, tehdä töitä ja yrittää
turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä rajat ylittäen, niin kuin valtakunnanrajoja ei olisi.

Koulutusyhteistyö

Tornionlaakson neuvosto edistää ja tukee rajat ylittävää yhteistyötä koulujen ja oppilaitoisten sekä muiden sidosryhmien välillä. 

Tornionlaakson neuvosto aktiivinen toimija

Tornionlaakson neuvoston tavoitteena on olla aktiivinen hanketoimija, joka järjestää vuosittain hankekoordinaatiopäivän, jonne kutsutaan hankkeita suunnittelevia organisaatiota sekä hallintoviranomaisten edustajia.

Tavoitteena on edistää strategiatason toimintaa konkretiaan ja saada läpi yhteiset tarpeet eri kohderyhmille. 

Pyrkimyksenä on myös vaikuttaa hankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa, jolloin etuna on varhainen sitoutuminen hankkeisiin. Tornionlaakson neuvosto voi hakea omia hankkeita, rahoituksessa mahdollista käyttää omaa pääomaa. Neuvosto voi osallistua hankkeisiin myös partnerina tai rahoittajana sekä  osallistua myös aluetta epäsuorasti hyödyntäviin hankkeisiin.