Kulttuuri

 Tornionlaaksossa asukkaiden tulee voida elää, opiskella, tehdä töitä ja yrittää turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä rajat ylittäen, niin kuin valtakunnanrajoja ei olisi.

Kulttuuristipendit

Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Tornionlaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin.

Kulttuuristipendi 2022: Hakuaika päättynyt

 

Hakuohje: Kulttuuristipendi, ohje 2022
Hakemuskaavake: Kulttuuristipendi, hakemus 2022

Stipendin suuruus on n. 6000€ (60 000SEK)

Rajat ylittävä toiminta vähintään kahden maan välillä on vaatimus. Tornionlaakson neuvosto haluaa kannustaa rajat ylittävän kulttuuritoiminnan tekemiseen.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon.

Stipendin suuruus on 60 000 ruotsin kruunua (n. 6 000 €), joka jaetaan vähintään kahdelle hakemukselle. Tämä on syytä huomioida hakemusta tehtäessä.

Huomaa

että      rahasto myöntää tukea ainoastaan selvästi määritettyihin tarkoituksiin.
että      anomuksesta tulee ilmetä selvästi projektisuunnitelma talousarvioineen.

Kulttuuri ja perinteet yhdistävät kolmea maata -hanke

Tornionlaakson yhteinen kulttuuri ja historia ovat yhdistävä voima johon rajat ylittävä yhteistyö perustuu. Tornionlaakso käsittää Ruotsin ja Suomen rajakunnat sekä kolme norjalaista rajakuntaa, jotka kveenikulttuuriperinteen kautta kuuluvat Tornionlaakson yhteyteen. Leader -alueen kunnat Haaparanta, Övertorneå ja Pajala sekä Kiirunan kunnan itäiset osat Vittangi ja Karesuando käyvät tiivistä yhteistyötä suomalaisten rajakuntien kanssa.