Artiklar och blogg

Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet från och med 1/1 2022

Från och med januari 2022 finns det 14 medlemskommuner då Lyngens kommun den 2 december beslutat att ansluta sig till Tornedalsrådet.

Utifrån sin historia, sina traditioner och sin gemensamma kultur är Tornedalen ett särskilt område. Därför anser Lyngens kommun att det är viktigt att vara en del av Tornedalsrådet. De andra medlemskommunerna är Storfjord, Kåfjord och Nordreisa från Norge, Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna från Sverige samt Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio och Enontekiö från Finland.

Det er med stor entusiasm som Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet från 1/1 2022.

  • Vi kommer att nyttja möjligheten att förstärka det goda samarbete från folk till folk som vår region under århundraden präglats av. Lyngens kommun menar att det gränsöverskridande samarbetet i norr kan ge möjligheter till ett politiskt överordnat deltagande i viktiga projekt i vår region. Vi vill också få många nya möjligheter till samarbete inom näringslivet, särskilt inom turismen. Men lika viktigt som detta är att vi får till ett officiellt samarbete mellan våra brödrafolk i öst, där så många invånare i Lyngen har sina släkt och vänner, säger Dan-Håvard Johnsen, ordförande i Lyngens kommun.

Tornedalsrådets ordförande Roland Kemppainen är mycket glad över Lyngens kommuns beslut. Nu har vi fyra norska kommuner som medlemmar.

  • Att Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet förstärker rådets verksamhet både på regional och nordisk nivå, säger Roland Kemppainen.
  • Detta är också ett viktigt bevis på att Tornedalsrådets arbete uppskattas och att det gränsöverskridande samarbetet och intressebevakningen upplevs ännu viktigare i framtiden, fortsätter Eero Ylitalo, ordförande för styrelsen.
  • Tornedalsrådets vd Tuula Ajanki ser förväntansfullt fram emot samarbete med den nya medlemskommunen. Ett större område kommer att ge mer tyngd på rådets verksamhet och innebär att vi får nya samarbetsaktörer. I början av nästa år kommer vi också att förstärka vår verksamhet även när det gäller personalresurser samt kommunikation, berättar Tuula Ajanki.

Mer information:
Roland Kemppainen, ordförande för Tornedalsrådet, tel. +46 70 676 32 30

Eero Ylitalo, ordförande för Tornedalsrådets styrelse, tel. +358 40 631 7001

Tuula Ajanki, verkställande direktör för Tornedalsrådet, tel. +358 45 858 4600

Pressmeddelande; Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet