Lehdistötiedote Tornionlaakson Neuvosto ajaa Pilottialue Tornionlaaksoa

Tornionlaakson Neuvoston vuosikokous päätti 11.6.2020 Övertorneålla yksimielisesti panostaa Pilottialue Tornionlaakso -hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Mitä Pilottialue Tornionlaakso konkreettisesti tarkoittaa?

Tornionlaakson Neuvoston alue koostuu 13 jäsenkunnasta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Kyseessä on luontaisesti yhteinen työmarkkina-alue, jossa asukkaat yli valtakunnanrajan liikkuvat päivittäin niin työ- kuin vapaa-ajan asioilla. Tornionlaakson Neuvoston hallitus on yhdessä toiminnanjohtaja Tuula Ajangin kanssa laatinut esityksen, jonka avulla varmistettaisiin liikkuvuus ja jokapäiväisen elämäntavan jatkuminen asukkaille, elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille työssäkäynti- ja/tai raja-alueilla myös mahdollisten poikkeustilanteiden aikana.

Pilottialue Tornionlaakso toisi mukanaan erityisoikeuksia, kuten esim. rajapassin, jonka avulla liikkuminen valtakunnan rajan ylitse olisi taattua, sekä helpotuksia työssäkäyntiin, yritystoimintaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kokonaisuudessaan hanke sisältää elinkeinoelämän, viranomaisyhteistyön kuten työmarkkinatoimenpiteet ja poliisiyhteistyön sekä koulutuksen ja terveydenhuollon määräysten soveltamisen joustavammaksi raja-alueen asukkaille. Pilottialue Tornionlaakso toimisi myös yhteisenä kuntamarkkininointina, koska näin kolmen maan edut asukkaille ja elinkeinoelämälle konkretisoituisivat entisestään. Työvoiman palkkaaminen toisesta maasta on saatava vielä sujuvammaksi, jotta visio Euroopan integroituneimmasta rajavyöhykkeestä voisi toteutua.

Tavoitteellinen työskentelytapa pilottialueen aseman saavuttamiseksi

Tornionlaakson Neuvoston puheenjohtaja Roland Kemppainen totesikin kokouksessa, että kyseessä on laaja kokonaisuus, joka vaatii paljon työtä sekä hallitukselta että toiminnanjohtajalta. Pilottialue Tornionlaakson valmistelu edellyttää jäsenkuntien sitoutumista, perusteellista taustatyötä, asiantuntija- ja viranomaisyhteistyötä, sekä ennen kaikkea yhteistä halua onnistua. Tornionlaakson Neuvoston vuosikokous korostikin yhteistyön merkitystä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Ja tähän tehtävään ryhdytään erittäin motivoituneena, on hienoa saada olla mukana suunnittelemassa ja tekemässä töitä näin ison ja ainutlaatuisen asian parissa, sanoo toiminnanjohtaja Tuula Ajanki. Meidän tehtävämme on kertoa päättäjille Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa, millaisen tulevaisuuden me Tornionlaaksossa haluamme, jatkaa Ajanki.

Tornionlaakson Neuvoston hallitus, joka muodostuu kaikkien 13 jäsenkunnan edustajista, onkin oikea toimija tämän viestin eteenpäin viemiseen, vahvistaa hallituksen puheenjohtaja Eero Ylitalo Pellon kunnasta.

* * *
Lisätietoja:
– Roland Kemppainen, Tornionlaakson Neuvoston puheenjohtaja, puh. +46 70 676 32 30
– Eero Ylitalo, Tornionlaakson Neuvoston hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 631 7001
– Tuula Ajanki, Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja, puh. +358 40 614 7224