Tornionlaakso on ollut jo vuosia pohjoismaisen kulttuurin, rajayhteistyön ja maiseman näkökulmista merkittävä, tunnettu ja tunnustettu alue Euroopan arktisella alueella. Paikalliset asukkaat ovat olleet ikiaikaisesti tiiviissä kanssakäymisessä keskenään valtioiden hallinnollisista rajoista ja säädöksistä välittämättä ja niitä toisinaan voimakkaasti jopa kyseenalaistaen. Rajat, esteet ja rajaesteet eivät ole alueen asukkaiden tuottamia, sillä ne tulevat alueen ulkopuolelta ikään kuin annettuina byrokratian kukkasina.

Tornionlaakso on pohjoismaisen kulttuurin sulatusuuni, jossa kohtaavat tänäkin päivänä ark(t)isissa askareissa suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset sekä saamen kansa. Tornionlaakson kuntien rajat ylittävä kuntayhteistyö on poikkeuksellista, josta merkittävin esimerkki alueella on kiistatta TornioHaparanda, kansainvälinen kaksoiskaupunki Tornionjoen suulla.

Tornionlaakso on myös arvokasta kansallismaisemaa. Perämeren pohjukasta Tornionjoen suulta pohjoiseen kuljettaessa kohoavat pikkuhiljaa Tornionlaakson jylhät vaaramaisemat, joita seuraavat Tunturi-Lapin suurtunturit ja lopulta Norjan lumihuippuinen vuoristo.

Paitsi maisemien myös aluekehittämisen näkökulmasta Tornionlaakso on ollut aikojen saatossa laaksoa ja kukkulaa. On ollut löytöretkeilijöitä, lohta, tukin uittoa, matkailua nousussa ja laskussa, liikennevirtoja ja kaivoksia. Tänäkin päivänä Tornionlaaksossa ovat ajankohtaisina yhteisinä teemoina mm. matkailu, kaivokset, liikenne- ja energiakysymykset. Maailman suhdanteet ovat vaihdelleet, mutta pysyvä elementti jatkuvan muutoksen ohella on ollut alueen kuntien yhteinen tahtotila rajat ylittävään yhteistyöhön.

Rajayhteistyötä ei tule koskaan ja missään tilanteessa ottaa ja pitää itsestäänselvyytenä, annettuna tilana. Kolmen ja kahdenkin maan välinen rajakuntayhteistyö edellyttää aina aitoa kiinnostusta, uteliaisuutta ja perehtymistä vieraan maan kulttuuriin, tapoihin ja toimintamalleihin. Kielimuuri on kiivettävä rohkeasti ylitse ja naapurin mielipidettä on kunnioitettava, jotta yhteistyön edellytykset säilyvät.

Tornionlaakson kuntien kolmen maan välinen virallinen ja organisoitu rajayhteistyö (Tornionlaakson neuvosto) täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Meitä edeltävät polvet ovat rakentaneet yhteispohjoismaisen kehittämisalustan, jota meidän nykyisten polvien tulee mielestäni arvostaa ja vaalia parhaamme mukaan. Tarvittaessa yhteistyön laaksossa käyden ja aina lopulta yhteistyön kukkulalle nousten.

Kauan eläköön Tornionlaakso ja Tornionlaakson rajakuntayhteistyö!

Sampo Kangastalo
hallituksen jäsen
kehitysjohtaja, Tornion kaupunki