Tornionlaakson Neuvoston vuosikokous 13/6 2018 Tromssassa valitsi Per Arne Kertun Tornionlaakson Neuvoston hallituksen puheenjohtajaksi 1/8 2018 alkaen sen jälkeen kun nykyinen puheenjohtaja Peter Waara oli ilmoittanut, ettei pyri jatkokaudelle. Peter Waara jättää poliittisen tehtävät ja palaa Uppsalan yliopiston professorin virkaansa tammikuussa 2019.

Per Arne Kertulla on pitkä historia rajat ylittävästä yhteistyöstä erityisesti TornioHaaparannalla. Hän on myös työskennellyt opettajana kielikoulussa Haaparannalla. Tätä nykyä hän on eläkeläinen ja on Keskustapuolueen kaupunginvaltuutettuna Haaparannalla.

– Tuntuu erittäin mukavalta osallistua Tornionlaakson Neuvoston toimintaan. Paljon on tehty ja tuleva toiminta tulee olemaan tavoitteellista ja konkreettista. Neuvostolla on uusi strategia vuodelta 2017 ja myös budjetti on uusittu, se tukee strategian toteuttamista.

– Meillä on myös keväältä raamisopimus Pohjoismaisen Ministerineuvoston kanssa vuoteen 2020, saamme sieltä n. 70.000 euroa vuodessa. Loput, n. 125.000 euroa tulee jäsenkunnilta jäsenmaksuina.

– Tornionlaakson Neuvoston toimintasuunnitelma 2018-2020 hyväksyttiin Tromssassa ja se noudattelee  raamisopimusta.

– Tulevana syksynä keskitymme koulutuskysymyksiin, jotka ovat entuudestaan tuttuja. Koulutuksen järjestäjillä on haasteita ylittää valtakunnan rajat ja tämä asia tulee selvittää. Järjestämme myös aiheeseen liittyvän seminaarin marraskuussa, joissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

– Toimintasuunnitelman mukaan tulemme keskittymään elinkeinoihin liittyviin kysymyksiin vuonna 2019, jolloin myös strategian uudistamistyö käynnistää. Olemme jo tekemässä yhteistyötä Lapin Yrittäjien kanssa. Yhteistyö rajat ylittävissä hankinnoissa on konkreettinen tavoite, jonka parissa tulemme työskentelemään.

– Vuonna 2020 työn keskiössä on rajat ylittävä yhteistyö. Tulemme tekemään tästä pienen taustatutkimuksen, katsomme rajat ylittävän yhteistyön historiaan ja siihen, mikä tämänhetkinen tilanne on. Katse on toki tulevaisuudessa, on tärkeää tietää, mitä yhteistyötä jäsenkuntamme tekevät nykyisin.

– Toimikauteni jatkuu ensi vuoden vuosikokoukseen ja haluan, että toiminta on konkreettista ja että se hyödyttää koko Tornionlaaksoa.

Lisätietoja:
– Per Arne Kerttu, Tornionlaakson Neuvoston hallituksen puheenjohtaja, puh. +46 70 641 0476
– Marko Varajärvi, Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja, puh. +46 72 251 88 80