Hallitus kokoontui Tornion kapungin valtuustosalissa ja ensimmäistä kertaa Tornionlaakson Neuvoston historiassa paikalla oli myös kulttuuri- ja elinkeinotyöryhmän jäsenet.

Hallitus teki seuraavat päätökset:

1) Hallitus puolsi rahoitushakemuksen tekemistä Interreg Nordille koskien Arctic Canoe Racen uudelleenelvyttämistä. – Rahoitusanomus on 20.000€ ja ns. esiselvitys, joka ei tarvitse omarahoitusta. Projekti alkaa vuoden 2018 aikana mikäli rahoitushakemus hyväksytään.

2) Hallitus päätti uusia sääntöjä koskien matkakustannusten korvaamista seuraavalla tavalla:
1) Yhteiskyydistä maksetaan 1,85kr/km. Korvaus noudattaa Ruotsin verohallinnon ohjeistusta ”Päivärahat ja korvaus auton käytöstä”. Kehotetaan yhteiskuljetukseen.
2) Henkilökohtainen yöpyminen: jos on tarpeen yöpyä pitkän kokousmatkan takia, vastaa Tornionlaakson Neuvosto yöpymiskustannuksista.
3) Päivärahat ja ansionmenetyksen korvaaminen: Tornionlaakson Neuvosto ei maksa päivärahoja tai ansionmenetyksen korvauksia.

3) Vuoden 2019 kokousajankohdat ovat seuraavat:
– maaliskuu 2019, Pellon kunta
– toukokuu 2019, puhelinkokous
– kesäkuu 2019, vuosikokous, Haaparanta
– syyskuu 2019, Enontekiö
– marraskuu 2019, puhelinkokous

Tarkat päivämäärät lyödään lukkoon syksyn 2018 aikana.

4) Hallitus hyväksyi lausunnon Suomen liikenneministeriölle koskien nk. runkoverkkoesitystä

Tornionlaakson Neuvoston lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta (hallituksen 18.9.2018 hyväksymä)
– katso lausunto (pdf)

Tromssan maakuntahallituksen lausunto ”EUROOPPATIE 8 (E 8)/VALTETIE 21, ’REVONTULTENTIE’
– katso lausunto (pdf)

– Liite lausuntoon: Rajanylittävä kuorma-autoliikenne (Tekijä: Jarkko Rantala, Lapin liitto)
– katso esitys (powerpoint)

5) Hallitus hyväksyi esityksen ”Tornionlaakson Neuvoston Northern Lights Corridor – kuljetuskäytäväksi
– katso liite (pdf)

6) Tornionlaakson Neuvosto järjestää koulutukseen liittyvän seminaarin 23.11.2018 Torniossa
– Katso ohjelmaluonnos (pdf)