Organisation

TORNEDALSRÅDET

Kommun / Stad LEDAMÖTER                                 VICE
Torneå stad            3                                                        3

Ylitornio kommun        2                                                        2

Pello kommun           2                                                        2

Kolari kommun           2                                                        2

Muonio kommun           2                                                        2

Enontekis kommun        2                                                        2

 

Haparanda kommun                 3                                                        3

Övertorneå kommun               3                                                        3

Pajala kommun                           3                                                        3

Kiirunan kunta                             3                                                        3

 

Storfjord kommun                     2                                                        2

Kåfjord kommun                        2                                                        2

Nordreisa kommun                   2                                                        2

 

Tornedalsrådet, styrelse (13+1)

Torneå stad – utvecklingsdirektör Sampo Kangastalo

Ylitornio kommun – kommunchef Tapani Melaluoto

Pello kommu – kommunchef Eero Ylitalo (styrelsens ordf.)

Kolari kommun  – kommunchef Kristiina Tikkala

Muonio kommun – kommunchef Laura Enbuska-Mäki

Enontekis kommun  – kommunchef Jari Rantapelkonen

 

Haparanda kommun  – kommunalråd Sven Tornberg

Övertorneå kommun  – kommunalråd Tomas Mörtberg

Pajala kommun –  kommunstyrelsens vice ordf. Leif Gramner

Kiruna kommun  – kommunalråd Gunnar Selberg

 

Storfjord kommune  – kommunalråd Geir Varvik

Kåfjord kommune  – kommunalråd Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Nordreisa kommune  – kommunalråd Hilde Nyvoll

 

Rådets ordförande  – Roland Kemppainen, Övertorneå kommun

Tornedalsrådet, organisation, arbetsgrupperna

Kultur-och turismarbetsgruppen:

Infrastrukturarbetsgruppen:
– av styrelsen utsedd