Organisation

TORNEDALSRÅDET

Kommun / Stad                       Ledamöter                       Vice


Torneå stad                                       3                                    3

Ylitornio kommun                            2                                    2

Pello kommun                                  2                                    2

Kolari kommun                                 2                                    2

Muonio kommun                             2                                    2

Enontekis kommun                         2                                    2


Haparanda kommun                       3                                    3

Övertorneå kommun                      3                                    3

Pajala kommun                                3                                    3

Kiruna kommun                               3                                    3


Storfjord kommun                           2                                    2

Kåfjord kommun                              2                                    2

Nordreisa kommun                         2                                    2

 

Tornedalsrådet, styrelse (13+1)


FINLAND / SUOMI


Tornio

ordinarie       utvecklingshef                          Sampo Kangastalo

ersättare        stadsstyrelsens ordförande


Ylitornio

ordinarie       kommundirektör                       Maija Pihlajamäki

ersättare       kommunstyrelsens ordförande


Pello

ordinarie        kommundirektör                        Eero Ylitalo

ersättare       kommunstyrelsens ordförande


Kolari

ordinarie       kommundirektör                        Hannu Haapala

ersättare       utvecklingshef                           Nina-Maria Möykkynen


Muonio

ordinarie       kommundirektör                       Laura Enbuska-Mäki

ersättare       förvaltningsdirektör                 Katri Rantakokko


Enontekiö

ordinarie       kommundirektör                       Jari Rantapelkonen

ersättare       kommunstyrelsens ordförande


SVERIGE / RUOTSI


Haparanda

ordinarie       Sven Tornberg

ersättare       Bengt Westman


Övertorneå

ordinarie       Tomas Mörtberg

ersättare       Robert Grape


Pajala

ordinarie       Leif Gramner

ersättare       Ulrica Hammarström


Kiruna

ordinarie       Gunnar Selberg

ersättare       meddelas i slutet av juni


NORGE / NORJA


Storfjord

ordinarie       ordfører                            Geir Varvik

ersättare       varaordfører                     Inger Heiskel


Kåfjord

ordinarie       ordfører                             Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

ersättare       varaordfører                     Britt Margrethe Pedersen


Nordreisa

ordinarie      ordfører                             Hilde Nyvoll

ersättare      varaordfører                      Karl-Gunnar Skjønsfjell


Rådets ordförande                                 Roland Kemppainen, Övertorneå kommun