Organisation

TORNEDALSRÅDET

LEDAMÖTER                                 VICE
Torneå stad                                  3                                                        3

Ylitornio kommun                      2                                                        2

Pello kommun                             2                                                        2

Kolari kommun                           2                                                        2

Muonio kommun                       2                                                        2

Enontekis kommun                   2                                                        2

 

Haparanda kommun                 3                                                        3

Övertorneå kommun               3                                                        3

Pajala kommun                           3                                                        3

Kiirunan kunta                             3                                                        3

 

Storfjord kommun                     2                                                        2

Kåfjord kommun                        2                                                        2

Nordreisa kommun                   2                                                        2

 

Tornedalsrådet, styrelse (13+1)

Torneå stad                                  utvecklingsdirektör Sampo Kangastalo

Ylitornio kommun                      kommunchef Tapani Melaluoto

Pello kommun                             kommunchef Eero Ylitalo (styrelsens ordf.)

Kolari kommun                           kommunchef Kristiina Tikkala

Muonio kommun                       förvaltningsdirektör Katri Rantakokko

Enontekis kommun                   kommunchef Jari Rantapelkonen

 

Haparanda kommun                 kommunalråd Sven Tornberg

Övertorneå kommun               kommunalråd Tomas Mörtberg

Pajala kommun                           kommunstyrelsens vice ordf. Leif Gramner

Kiruna kommun                          kommunalråd Gunnar Selberg

 

Storfjord kommune                  kommunstyrelsens vice ordf. Hanne Braathen (styrelsens vice ordf.)

Kåfjord kommune                     kommunalråd Svein Leiros

Nordreisa kommune                kommunalråd Øyvind Evanger

 

Rådets ordförande                    Roland Kemppainen, Övertorneå kommun

Tornedalsrådet, organisation, arbetsgrupperna

Näringslivsgruppen:
– 13 näringslivschefer från respektive medlemskommun

Kulturarbetsgruppen:
– 13 kulturtjänstemän från respektive medlemskommun

Logistikgruppen:
– av styrelsen utsedd, av styrelsemedlemmar bestående arbetsgrupp