Projekt

TORNEDALSRÅDETS ÅRSMÖTE 2020-06-11

Pilotområde Tornedalen skulle innebära särskilda rättigheter för gränsområdets invånare och näringsliv

Tornedalsrådets årsmöte tog vid sitt årsmöte den 11/6 2020 ett enhälligt beslut att satsa på planering och genomförande av projektet Pilotområde Tornedalen.

Vad betyder Pilotområde Tornedalen konkret?

Tornedalsrådets område består av 13 medlemskommuner från Sverige, Norge och Finland. Det handlar om ett gemensamt och naturligt arbetsmarknadsområde där invånarna passerar riksgränsen dagligen både i arbete och på fritiden. Tornedalsrådets styrelse har tillsammans med vd:n Tuula Ajanki tagit fram ett förslag som går ut på att man på pendlings- och/eller gränsområdena kan säkerställa fortsatt rörlighet och ett levnadssätt som invånarna, näringslivet och den offentliga sektorn är vana vid, även under eventuella undantagstillstånd.

Pilotområde Tornedalen skulle innebära särskilda rättigheter, exempelvis i form av ett gränspass som skulle garantera gränsövergången och underlätta arbetspendling, företagsverksamhet och utbildning. Projektets syfte är att föreskrifter och regler som gäller för myndighetssamarbete så som arbetsmarknadsåtgärder och polissamarbete samt utbildning och hälsa ska tillämpas mer flexibelt för gränsområdets befolkning. Pilotområde Tornedalen skulle även innebära gemensam marknadsföring för medlemskommunerna då områdets invånare och näringsliv skulle få konkreta fördelar. Att anställa arbetskraft från ett annat land ska göras ännu smidigare än i dag, för att Tornedalsrådets vision om Europas mest integrerade gränszon ska bli verklighet.

Målmedvetet arbetssätt för att nå status som pilotområde

Tornedalsrådets ordförande Roland Kemppainen konstaterade vid rådets möte att det handlar om ett omfattande projekt och att dess genomförande kräver mycket arbete både från styrelsen och vd:n. Beredning av Pilotområde Tornedalen kräver ett förbindande från medlemskommunerna, ett systematiskt utredningsarbete, expert- och myndighetssamarbete, men framförallt en gemensam vilja att lyckas. Tornedalsrådets årsmöte betonade vikten av att samarbeta med andra motsvarande organisationer.

-Vi är mycket motiverade inför uppdraget, det är fint att vara med i planering av och arbeta med en så här stor och unik uppgift, säger Tuula Ajanki, vd för Tornedalsrået. Vår uppgift är att berätta hur vi vill att vår framtid ska se ut för beslutsfattarna i Helsingfors, Stockholm och Oslo, fortsätter Ajanki.

-Tornedalsrådes styrelse som består av representanter för 13 medlemskommuner är rätt aktör för att driva fram frågan, fastställer styrelsens ordförande Eero Ylitalo från Pello kommun.

* * *
Vill du veta mer kontakta gärna:
– Roland Kemppainen, Tornedalsrådets ordförande, tel. +46 70 676 32 30
– Eero Ylitalo, ordförande för Tornedalsrådets styrelse, tel. +358 40 631 7001
– Tuula Ajanki, Tornedalsrådets vd, tel. +358 40 614 7224

Tornedalsrådets huvudprojekt 2018

Förberedning av Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018 -dokumentet

Tornedalsrådet har börjat förbereda dokumentet ”Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018”. Medlemskommunernas uppgift är att upprätta förslag till huvudprojekt.

Tornedalsrådets strategiska mål är att sammankoppla medlemskommunernas intressebevakning på en regional och riksomfattande nivå. Detta ska ske genom att samla ihop medlemskommunernas huvudprojekt i var sitt land. I intressebevakningen är Lapplands, Norrbottens, Troms riksdagsledamöter, landsting, regionala aktörer, ministeriernas/departementens politiska ledning samt de centrala tjänsteinnehavarna.

Medlemskommunernas projekt sammankopplas med respektive lands statsbudget. För att kunna fokusera intressebevakningen, sammanfogas projekten under var sitt departement och administration i statsförvaltningen/-budgetten.

Kommunernas huvudprojekt samlas ihop till ett dokument ”Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018”. Huvudmålet är att påverka de regionala utvecklingsplanerna, speciellt år 2018 redan under vårens 2017 rambudgetbehandling, dvs. vårpropositionen.

Huvudprojekten tas upp även under regeringarnas budgetförhandlingar som sker senare på hösten, dvs. budgetpropositionen. Huvudprojekt –dokumentet kommer att skickas vidare till regionernas riksdagsledamöter, så att de kan för sin del föra vidare rådets huvudprojekt.

Tornedalsrådet förväntar sig att medlemskommunerna preciserar projekt som är inriktade till att förbättra sysselsättning samt företagens och kommunernas verksamhetsförutsättningar. De viktigaste projekten beträffande infrastruktur kommer att tas upp hos myndigheter och andra regionala aktörer.

Enligt ovanstående har Tornedalsrådet bett att respektive kommun fastställer de centrala frågor och motioner som anknyter sig till respektive kommuns verksamhet. Motionerna bör innehålla följande information:

  1. Projektets namn / syftet med propositionen
  2. Beskrivning av åtgärden och argument för projektet eller propositionen
  3. Propositionens totala budget och behovet av statsfinansiering
  4. 
Utgiftsområdet i budgetten samt dess moment
  5. Förverkligandet av propositionen/tidstabellen

Förutom budgetförslag kan kommunen även ta upp andra ärenden som gäller Tornedalsrådets intressebevakning (lagstiftning, politiklinjeringar o.dyl.)

Tornedalsrådets Huvudprojekt –dokumentet bör fastställas vid rådets första styrelsemöte 2017. Efter det börjar intressebevakningen, dokumentet skickas till länens/fylkens riksdagsledamöter och rådet kontaktar regionala aktörer och de centrala ministerierna på våren 2017.

Projekten förverkligande kommer att åtföljas. Huvudprojet –processen kommer att bli en ständig del av rådets verksamhet. Rådets strategi i sin helhet kommer att förnyas i samband med rådets årsmöte i juni 2017.

 

Distribution
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta
Pellon kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Enontekiön kunta
Haparanda kommun
Övertorneå kommun
Pajala kommun
Kiruna kommun
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune