Projekt

Tornedalsrådets huvudprojekt 2018

Förberedning av Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018 -dokumentet

Tornedalsrådet har börjat förbereda dokumentet ”Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018”. Medlemskommunernas uppgift är att upprätta förslag till huvudprojekt.

Tornedalsrådets strategiska mål är att sammankoppla medlemskommunernas intressebevakning på en regional och riksomfattande nivå. Detta ska ske genom att samla ihop medlemskommunernas huvudprojekt i var sitt land. I intressebevakningen är Lapplands, Norrbottens, Troms riksdagsledamöter, landsting, regionala aktörer, ministeriernas/departementens politiska ledning samt de centrala tjänsteinnehavarna.

Medlemskommunernas projekt sammankopplas med respektive lands statsbudget. För att kunna fokusera intressebevakningen, sammanfogas projekten under var sitt departement och administration i statsförvaltningen/-budgetten.

Kommunernas huvudprojekt samlas ihop till ett dokument ”Tornedalsrådets Huvudprojekt 2018”. Huvudmålet är att påverka de regionala utvecklingsplanerna, speciellt år 2018 redan under vårens 2017 rambudgetbehandling, dvs. vårpropositionen.

Huvudprojekten tas upp även under regeringarnas budgetförhandlingar som sker senare på hösten, dvs. budgetpropositionen. Huvudprojekt –dokumentet kommer att skickas vidare till regionernas riksdagsledamöter, så att de kan för sin del föra vidare rådets huvudprojekt.

Tornedalsrådet förväntar sig att medlemskommunerna preciserar projekt som är inriktade till att förbättra sysselsättning samt företagens och kommunernas verksamhetsförutsättningar. De viktigaste projekten beträffande infrastruktur kommer att tas upp hos myndigheter och andra regionala aktörer.

Enligt ovanstående har Tornedalsrådet bett att respektive kommun fastställer de centrala frågor och motioner som anknyter sig till respektive kommuns verksamhet. Motionerna bör innehålla följande information:

  1. Projektets namn / syftet med propositionen
  2. Beskrivning av åtgärden och argument för projektet eller propositionen
  3. Propositionens totala budget och behovet av statsfinansiering
  4. 
Utgiftsområdet i budgetten samt dess moment
  5. Förverkligandet av propositionen/tidstabellen

Förutom budgetförslag kan kommunen även ta upp andra ärenden som gäller Tornedalsrådets intressebevakning (lagstiftning, politiklinjeringar o.dyl.)

Tornedalsrådets Huvudprojekt –dokumentet bör fastställas vid rådets första styrelsemöte 2017. Efter det börjar intressebevakningen, dokumentet skickas till länens/fylkens riksdagsledamöter och rådet kontaktar regionala aktörer och de centrala ministerierna på våren 2017.

Projekten förverkligande kommer att åtföljas. Huvudprojet –processen kommer att bli en ständig del av rådets verksamhet. Rådets strategi i sin helhet kommer att förnyas i samband med rådets årsmöte i juni 2017.

 

Distribution
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta
Pellon kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Enontekiön kunta
Haparanda kommun
Övertorneå kommun
Pajala kommun
Kiruna kommun
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune