Artiklar och blogg

Årsschema 2017 ”highlights”

December 2016  – januari 2017

 • 1.12. 2016  –  31.1. 2017 Utannonsering Tornedalsrådets kulturstipendium 2017 på kommunernas hemsidor
 • Medlemsavgifterna till kommunerna i december
 • Näringslivsgrupperna Zon 1-3, bearbetning
 • Websidornas lansering i januari, bearbetning av material
 • DL i slutet av januari för medlemskommunerna angående huvudprojekten och förfrågan samt strategin
 • VD:s rapport till styrelsen i början av januari
 • styrelsemöten 2017: preliminär lista på datum och platser
 • Ishavsbanan, konsultmöte
 • Pilgrimsleden, finansieringsansökan
 • Andra möten

Februari

 • Kommunrundan: Övertorneå och Ylitornio
 • Kommunrundan: Pajala och Kiruna
 • Redovisning till Nordiska Ministerrådet för året 2016
 • Bokslut 2016, Årsredovisning 2016, Kulturstipendiet 2017/ Kulturarbetsgruppens möte
 • Huvudprojekt, bearbetning av projekten landsvis: skicka till riksdagsledamöterna
 • 22/2 Gemensamt möte för näringslivsgrupperna, Bothnian Business House, Torneå: bl.a. genomgång av Tornedalsrådets strategi (1:a versionen), samarbetet mellan zonerna osv
 • Andra möten

Mars

 • Ishavsbanan, träff med riksdagsledamöter, Helsingfors, 1.-2. mars
 • Styrelsemöte I i Övertorneå 15-16/3: Årsredovisning 2016, beslut om Kulturstipendiet 2017, VD:s rapport, strategin (1:a versionen) osv. Fiskestrategin?
 • Årsredovisning 2016 för revision
 • Strategin: Statsbudgetterna landsvis (FI, SWE, NOR), skicka materialet till riksdagsledamöterna
 • Andra möten

April-maj

 • Styrelsemöte II: Haparanda 16/5: Handlingsplan 2016 – 2018, Budget och medlemsavgifter 2018, VD:s rapport
 • Förberedelser för Tornedalsrådets årsmöte 2017 i Kolari 14/6
 • Möten med zon 1, 2 och 3?
 • Andra möten

Juni

 • Revisionsrapport
 • Tornedalsrådets årsmöte 2017 i Kolari 14/6, 30-års jubileum,
 • Utskick av Årsredovisning 2016, Handlingsplan 2016 – 2018, Budget och medlemsavgifter 2018, till medlemskommunerna
 • Reviderad Årsredovisning till Nordiska Ministerrådet
 • Rekvirering 50% av medlemsavgifterna efter årsmötet
 • Andra möten

September – december

 • Styrelsemöte III: 13.9. Kåfjord, Manndalen
 • Styrelsemöte IV: Pajala 22.11.
 • AEBR General Assembly
 • Rekvirera resterande 50% av medlemsavgifterna
 • Möten med zon 1, 2 och 3?
 • Andra möten

30-årsjubileum

Att synas är att finnas Tornedalsrådet firar sitt 30-årsjubileum i år. Många saker händer och sker, strategin förnyas, arbetsmetoder utvecklas,… Läs vidare

Tornedalsrådets kulturfond

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag… Läs vidare