TORNEDALSRÅDET

Vi arbetar för bättre förutsättningar för gränsöverskridande arbete - företagande - kultur och infrastruktur

Vårt enorma område har en spännvidd på

0 km
och sträcker sig från Haparanda-Torneå till Lyngen i Nordnorge

Intressebevakare för

0
invånare
Föregående bild
Nästa bild

Bakgrund: Tornedalen är ett unikt gränsområde

Tornedalen är ett unikt för tre länder gemensamt gränsområde med varierad geografi, kulturell mångfald och internationell historia och vi arbetar för att stödja och förstärka hela områdets verksamhetsförutsättningar. 

Uppdrag: Vi arbetar för att förbättra gränsöverskridande verksamhetsförutsättningar i hela Tornedalen

Tornedalsrådets strategi tillsammans med Nordiska ministerrådets mål styr vår verksamhet. Rådet får ekonomiskt stöd för gränsregionalt samarbete på samma sätt som övriga nordiska gränsregioner.

Resultat: Pilotområde Tornedalen

Covid19 –pandemin ställde även nordiska gränsregioner inför en helt ny utmaning. Tornedalsrådet arbetar med Pilotområde Tornedalen-projektet vars huvudmål är att säkra rörlighet och normalt liv för invånare och näringsliv i gränskommuner även under undantagstillstånd.   

Bli bekant med våra medlemskommuner

DOERZ

Tornedalens kultur och naturupplevelser

Här hittar du de bästa upplevelserna i Tornedalen. Tornedalens gränsöverskridande kultur, natur och evenemang fascinerar både inhemska och utländska besökare. Det som lockar mest lokalt är olika kulturevenemang, utomhusaktiviteter och vandringar i fjällnatur.

 

KULTUR

Ta del av våra berättelser längs Norrskensvägen

Webbplatsen presenterar det rika kulturarvet och den språkliga traditionen i vårt område. Det omväxlande, mångfacetterade landskapet längs Norrskensvägen syns bl.a. i filmer och musik.

Tornio-Haaparanta Lyngen