Tornedalsrådet

Evenemang, bloggar och nyheter

Läs våra bloggar skrivna av vår vd Tuula Ajanki och flera andra aktörer som arbetar gränsöverskridande. Eller alternativt kom med i våra evenemang som främjar gränssamarbete. 

Uutisarkisto

Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet från och med 1/1 2022

Från och med januari 2022 finns det 14 medlemskommuner då Lyngens kommun den 2 december beslutat att ansluta sig till Tornedalsrådet. Utifrån sin historia, sina traditioner och sin gemensamma kultur är Tornedalen ett särskilt område. Därför anser Lyngens kommun att det är viktigt att vara en del av Tornedalsrådet. De andra medlemskommunerna är Storfjord, Kåfjord […]

Lyngen kommune blir medlem av Tornedalsrådet fra 1. januar 2022

Fra januar 2022 er det 14 medlemskommuner, da Lyngen kommune 2. desember i år vedtok å gå inn i Tornedalsrådet. Med felles historie, tradisjoner og kultur er Tornedalen et spesielt område. Derfor mener Lyngen kommune at det er viktig å være med i Tornedalsrådet. De andre medlemskommunene er Storfjord, Kåfjord og Nordreisa fra Norge, Haparanda, Övertorneå, […]

Tornedalsrådet søker etter en kulturkoordinator

Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid? Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter en KULTURKOORDINATOR for utvikling av medlemskommunenes grenseoverskridende kultursamarbeid. Den felles kulturen, historien og tradisjonen tilhører Tornedalens styrker som det grenseoverskridende kultursamarbeidet utgår fra. Tornedalen består av svenske og finske grensekommuner samt tre norske grensekommuner, som gjennom sin kvenske kulturtradisjon […]

Tornedalsrådet söker en kultursamordnare

Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete! Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker En KULTURSAMORDNARE för utveckling av medlemskommunernas gränsöverskridande kultursamarbete. Den gemensamma kulturen, historian och traditionen tillhör Tornedalens styrkor som det gränsöverskridande samarbetet utgår ifrån. Tornedalen består av svenska och finska gränskommuner samt tre norska gränskommuner, som genom sin kvänska kulturtradition är en […]

Tornedalsrådet søker etter en prosjektleder

Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid? Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter en PROSJEKTLEDER for Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med oppstart høsten 2021. Den felles kulturen og historien i Tornedalen er felles styrker som det grenseoverskridende samarbeidet bygger på. Tornedalen består av de finske og svenske grensekommunene […]

Tornedalsrådet söker en projektledare

Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete! Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker En PROJEKTLEDARE för Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med start hösten 2021. Den gemensamma kulturen och historian i Tornedalen är gemensamma styrkor som den gränsöverskridande samverkan bygger på. Tornedalen omfattar de finska och svenska gränskommunerna samt tre norska […]

Kulturstipendium 2021

Inom den angivna ansökningstiden (1/12 2020 – 31/1 2021) kom sammanlagt 31 ansökningar. En ansökan från Norge, 11 från Sverige och 19 från Finland. Kultur- och besöksnäringsarbetsgruppen fick alla ansökningar med tillhörande material via e-post men pga. att det var så många som sökte och ansökningarna var mycket omfattande bestämdes att ha extra möten kring […]

Tornedalsrådet uppmanar alla gränssamhällsinvånare att undvika alla onödiga gränsövergångar

Tornedalsrådets uppmaning till gränssamhällsinvånare Finska regeringen planerar att införa strängare restriktioner för att försöka hindra spridning av den nya mycket smittsammare koronavirusmutationen. Detta eftersträvas i första hand genom att minska gränstrafiken. Genom att begreppet gränssamhälle 24/9 2020 började tillämpas i dess nuvarande omfattning, inkluderande alla gränskommunernas invånare, har vardagen för gränskommuners invånare underlättats. När pandemiläget […]

Gränssamhället består av gränskommuner!

Gränssamhället består av gränskommuner! – liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat sekä Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat) – liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Gränssamhället består av […]

Tornedalsrådets ställningstagande angående lokala gränssamhällen och att Tornedalen uppmärksammas som ett specialområde där landsgränsen förblir öppen även under nya undantagstillstånd 2020-09-24

Tornedalsrådets ställningstagande angående den nordliga landsgränsen 2020-09-24 Tornedalsrådet föreslår att regeringen vid sitt beslutsfattande tar hänsyn till följande frågor Tornedalsrådet är orolig inför de preliminära planerna att återigen stänga landsgränsen mellan Finland och Sverige och Finland och Norge. Detta bör inte ske då det inte finns någon smittspridning i Tornedalens område, och för att stängning […]

Tornedalsrådets ställningstagande om gränssamhällen 2020-08-27

Tornedalsrådets ställningstagande om gränssamhällen 2020-08-27

Debattartikel, hur skillnaden mellan den svenska och finska strategin samt gränsstängningen påverkat oss tornedalingar 2020-08-17

Debattartikel; När förståelsen ersattes med rädsla och fördomar 2020-08-17

Pilotområde Tornedalen skulle innebära särskilda rättigheter för gränsområdets invånare och näringsliv

Pressmeddelande Tornedalsrådet- Pilotområde Tornedalen Tornedalsrådets årsmöte tog vid sitt årsmöte den 11/6 2020 ett enhälligt beslut att satsa på planering och genomförande av projektet Pilotområde Tornedalen. Vad betyder Pilotområde Tornedalen konkret? Tornedalsrådets område består av 13 medlemskommuner från Sverige, Norge och Finland. Det handlar om ett gemensamt och naturligt arbetsmarknadsområde där invånarna passerar riksgränsen dagligen […]

Ställningstagande från Tornedalsrådets styrelse till Inrikesministerierna i Finland, Sverige och Norge

Finska gränsen mot Sverige och Norge måste öppnas Tornedalsrådet är ett samarbets- och intressebevakningsorgan för kommunerna vid finsk-svensk-norska gränsen sedan 1987. Tornedalsrådet är också en av gränskommittéerna under Nordiska ministerrådet. Organet består av 6 finska kommuner; Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari Muonio och Enontekiö, 4 svenska kommuner; Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och 3 norska kommuner; […]

Eero Ylitalo, kommundirektör för Pello kommun, blir ny ordförande för Tornedalsrådets styrelse

Eero Ylitalo, kommundirektör för Pello kommun, blir ny ordförande för Tornedalsrådets styrelse   Eero Ylitalo, kommundirektör för finska Pello, valdes enhälligt av Tornedalsrådets årsmöte den 11/6 2019 till ordförande av Tornedalsrådets styrelse för perioden 2019-2021.   Ylitalo har aktivt deltagit i Tornedalsrådets verksamhet under flera år längre tillbaka i tiden, både som rådets medlem och […]

Tuula Ajanki blir Tornedalsrådets verkställande direktör

Tornedalsrådets styrelse beslöt i sitt möte i Pello 12/3 2019 att enhälligt välja Tuula Ajanki (f. 1973) till rådets nya verkställande direktör. Ajanki har kunnande bl.a. inom EU -projektering. Hon arbetar som projektledare på Nordkalottens Gränstjänst. Ajanki är tradenom (företagsverksamhet och marknadsföring) från yrkeshögskolan i Kemi-Torneå. Sammanlagt 13 personer sökte posten, av vilka 6 intervjuades. […]

Varför stanna, varför komma? Gränsöverskridande utbildning och arbetsmarknader i Norr

– Tid: fre 23/11 2018 fr.o.m. kl 09 (OBS! Programmet i finsk tid!) – Plats: Yrkesinstitut Lappia, Yritystalo/Företsgshuset, auditorium, – Adress: Keskikatu 69, 95400, TORNIO/TORNEÅ, FINLAND – Annat: Simultantolkning FI-SWE, SWE-FI, NOR-FI (Tarja Riuttamäki och Maria-Kaisa Jurva)     PROGRAM   – kl 9-9:15 Kaffe – kl 9:15-9:20 Öppning, Tornedalsrådets styrelseordförande Perarne Kerttu – kl […]

Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte 28.11.2018

Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte -styrelsemöte i Nordreisa kommun 28/11 2018 Styrelsen behandlade och tog beslut i bl.a. följande ärenden: 1) Styrelsen grundade en valkommitté för att förbereda årsmötets val Valkommittén skall förbereda valet av ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande till Tornedalsrådet.  Den skall också förbereda valet av styrelsens ordförande samt viceordförande.   Styrelsen […]

Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte 18/9 2018 i Torneå

Styrelsen hade sitt möte i Torneå fullmäktigesal och för första gången i Tornedalsrådets historia var även kulturarbetsgruppens och näringslivsgruppens medlemmar på plats. Styrelsen tog följande beslut: 1) Styrelsen gav bifall till att göra en finansieringsansökan till Interreg Nord gällande Arctic Canoe Race. – Finansieringsansökan är på 20.000€ för en förstudie som inte behöver medfinansiering. Projektet […]

Tornedalsrådet nye styrelseordförande Per Arne Kerttu: gränsöverskridande samarbete bör förstärkas

Pressrelease 14/8 2018 Får publiceras: genast   Tornedalsrådet nye styrelseordförande Per Arne Kerttu: gränsöverskridande samarbete bör förstärkas Vid Tornedalsrådets årsmöte 13/6 2018 i Tromsö valdes Per Arne Kerttu till ordförande för Tornedalsrådet fr.o.m. 1/8 2018 då rådets nuvarande ordförande Peter Waara har beslutat att inte ställa upp. Peter Waara kommer att lämna sina politiska uppdrag […]

Årsmöte 2018

I mötet i Trömsö hade vi 17/31 rådsmedlemmar och 5/8 styrelsemedlemmar. Mötet konstaterades vara beslutsfört. I bilagan har du det ojusterade protokollet. Personval: Som rådets ordförande fortsätter Björn Inge Mo (Kåfjordi), I vice ordförande Sten Stridsman (Kiruna). Det blev val gällande II vice ordföranden, i sluten val fick Elina Rousu-Karlsen (Enontekis) 14 röster och Esa […]

Tornedalsrådets kulturstipendium 2018

Citat ur styrelseprotokollet 21/3 2018 Sitaatti hallituksen pöytäkirjasta 21.3.2018 § 8. Tornedalsrådets kulturstipendium 2018 Tornionlaakson Neuvoston kulttuuristipendi 2018     Förslag: VD presenterar förslaget till kultursipendien 2018   Ehdotus:                           Toiminnanjohtaja esittelee kulttuuristipendin 2018 Beslut / Päätös: VD presenterade förslaget till kulturstipendiet 2018. Styrelsen hade skickats en summering av alla ansökan. Styrelsen gav bifall till förslaget. Toiminnanjohtaja […]

Tornedalsrådet, version 2.0

09/2017 Tornedalsrådet gav för ett år sedan som uppgift till nyanställde verkställande direktören att förnya rådets strategi. Den blev behandlad i styrelsemöten och rådets årsmöte antog den 13/6 2017.   Visionen är att göra Tornedalen till den mest integrerade gränszonen i Europa. I vår verksamhet strävar vi efter att medlemskommunernas samarbete är vardagligt, självklart och […]

Sampo Kangastalo: Höga berg och djupa dalar

Tornedalen är sedan länge en viktig euroarktisk region känd och erkänd för sin nordiska kultur, sitt gränssamarbete och sitt varierande och vackra landskap. Områdets människor har sedan urminnes tider levt i nära samverkan med varandra trots ländernas administrativa gränser och regelverk som de emellanåt till och med kraftfullt ifrågasatt. Gränser, hinder och gränshinder är inte […]

Grundpelarna i skick

Tornedalsrådets verksamhet är i en organiseringsfas. Nu byggs stadiga grundpelare och verksamheten görs ändamålsenlig. På en solid basis är det tryggt att bygga. I en viktig roll i rådets verksamhet är kultur- och näringslivsgrupperna. De har fått en ny årsklocka, som ger rytm åt arbetet. Arbetsgrupperna sammanträder två gånger årligen till gemensamma möten. I mötena […]

Tornedalsrådets kulturstipendium har utdelats

Tornedalsrådets Kulturarbetsgrupp har anfört (8/3) och rådets styrelse beslutit (16/3) att utdela Kulturstipendiet 2017 till följande kulturprojekt: Seskarö Hembygdsförening, 7.500kr – tiivistelmä hakemuksesta: Nälkäkapinasta Seskarössä on kulunut 100 vuotta ja suunnitteilla on kulttuuriviikko erilaisten tapahtumien kuten näyttelyitä, historiallisen puiston vihkiminen ym. / 1.Seskarö Hembygdsförening, 7.500kr – summering av ansökan: Det är 100 år sedan den […]

Tornedalsrådet version 2.0

Tornedalsrådet fyller 30 år i år. Det är en aktningsvärd ålder för en viktig samarbetsorganisation som sedan länge har föregått det moderna globala samhällets utmaningar. Våra 13 medlemskommuner i Norge, Sverige och Finland är gränsöverskridande och verkar tillsammans mot en framtid där vi stödjer varandra och vår region, snarare än bygger murar som fjärmar oss […]

Årsschema 2017 ”highlights”

December 2016  – januari 2017 1.12. 2016  –  31.1. 2017 Utannonsering Tornedalsrådets kulturstipendium 2017 på kommunernas hemsidor Medlemsavgifterna till kommunerna i december Näringslivsgrupperna Zon 1-3, bearbetning Websidornas lansering i januari, bearbetning av material DL i slutet av januari för medlemskommunerna angående huvudprojekten och förfrågan samt strategin VD:s rapport till styrelsen i början av januari styrelsemöten […]

30-årsjubileum

Att synas är att finnas Tornedalsrådet firar sitt 30-årsjubileum i år. Många saker händer och sker, strategin förnyas, arbetsmetoder utvecklas, nätverken uppdateras. Jubileumsåret kulmineras i ett öppet 30-årsjubileumsseminarium, om detta kommer du att få information i ett senare skede. Det som syns utåt hittar du här tillhanda, rådets nya websidor har äntligen lanserats. Jag har […]

Tornedalsrådets kulturfond

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen. Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen. Stipendiets storlek är 60.000 svenska kronor (ca. 6.000 euro) […]