Intressebevakning

Tornedalsrådets strategi styr vår verksamhet tillsammans med Nordiska ministerrådets mål. Rådet får ekonomiskt stöd för gränsregionaltsamarbete på samma sätt som övriga nordiska gränsregioner.

Pilotområde Tornedalen-prioriterade målsättningar

1. Ett gemensamt arbetsmarknadsområde

2. Omfattar näringsliv, myndighetssamarbete, utbildning och hälsovård

Utveckla infrastruktur- infrastrukturarbetsgrupp

Tornedalsrådets intressebevakning av infrastrukturfrågor fokuserar till infrastrukturgruppen med 6-7 medlemmar som representerar alla tre länder. 

Infrastruktur och logistik kräver speciell kunskap. Infrastrukturarbetsgruppens uppgift är att intensifiera intressebevakning genom att förmedla information till beslutsfattare i Sverige, Norge och Finland om gemensamma behov för Tornedalsrådets medlemskommuner samt att samla kunskap om intressebevakningens behov och tillämpning i respektive land.

Utveckla kultur och turism - kultur och besöksnäringsgrupp

Som uppdrag att hitta nya sätt att stötta det gränsöverskridande kultursamarbetet.

Kultur och besöksnäringsgrupp

Sekreterare
Johanna Collen johanna.collen@tornedalen.org

RUOTSI / SVERIGE

Haparanda
Ordförande Pia Marttinen, pia.marttinen@haparanda.se
Anu Lakkala, anu.lakkala@haparanda.se

Övertorneå
Therese Wintervy, therese.wintervy@overtornea.se

Pajala
Johanna Funck, johanna.funck@pajala.se

Kiruna

Birgitta Isaksson, birgitta.isaksson@kiruna.se

Sofia Lagerlöf Määttä, sofia.lagerlof-maatta@kiruna.se

NORJA / NORGE

Storfjord
Silja Skjelnes Mattila, silja.mattila@storfjord.kommune.no
Line Sørum, line.sorum@storfjord.kommune.no

Kåfjord
Britt-Margrethe.Pedersen, britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Vivien Olsen, vivien.olsen@kafjord.kommune.no

Nordreisa
Johanne Båtnes, johanne.batnes@nordreisa.kommune.no
Jan Fjære, jan.fjaere@nordreisa.kommune.no

Lyngen 
Charlotte Christensen, charlotte@ckt.no

Pål Jaran Andreassen, paaljaran@gmail.com

FINLAND

Torneå
Titta Kallio-Seppä, titta.kallio-seppa@tornio.fi
Marko Alamartimo, marko.alamartimo@tornio.fi

Ylitornio
Laura Kantomaa, laura.kantomaa@ylitornio.fi

Pello
Iina Askonen,iina.askonen@outokaira.fi
Harry Ylisaukko-Oja, ylisaukkoojaharry@gmail.com

Kolari
Nina-Maria Möykkynen, nina-maria.moykkynen@kolari.fi
Kyösti Satokangas, kyosti.satokangas@kolari.fi

Muonio
Paula Löppönen, paula.lopponen@muonio.fi
Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Enontekiö
Heli Kolehmainen, heli.kolehmainen@enontekio.fi