Intressebevakning

Tornedalsrådets strategi styr vår verksamhet tillsammans med Nordiska ministerrådets mål. Rådet får ekonomiskt stöd för gränsregionaltsamarbete på samma sätt som övriga nordiska gränsregioner.

Pilotområde Tornedalen-prioriterade målsättningar

1. Ett gemensamt arbetsmarknadsområde

2. Omfattar näringsliv, myndighetssamarbete, utbildning och hälsovård

Utveckla infrastruktur- infrastrukturarbetsgrupp

Tornedalsrådets intressebevakning av infrastrukturfrågor fokuserar till infrastrukturgruppen med 6-7 medlemmar som representerar alla tre länder. 

Infrastruktur och logistik kräver speciell kunskap. Infrastrukturarbetsgruppens uppgift är att intensifiera intressebevakning genom att förmedla information till beslutsfattare i Sverige, Norge och Finland om gemensamma behov för Tornedalsrådets medlemskommuner samt att samla kunskap om intressebevakningens behov och tillämpning i respektive land.

Utveckla kultur och turism - kultur och besöksnäringsgrupp

Som uppdrag att hitta nya sätt att stötta det gränsöverskridande kultursamarbetet.