Projekt

Hanketoiminnalla vahvistetaan Tornionlaakson neuvoston strategisia tavoitteita. 

Pilotområde Tornedalen samt ”Kultur och traditioner förenar tre länder” är projekt som stöder rådets mål om ökad livskraft i Tornedalen.

Pilotområde Tornedalen

Pilotområde Tornedalen baserar sig på det Nordiska skatteavtalet (SopS 26/1997), där bestämmelsen för gränsgångare tillämpas på löneinkomster då personen bor i en kommun med landsgräns mellan Sverige och Finland eller Norge och Finland och arbetar i en motsvarande gränskommun i det andra landet.

Projektets huvudmål var under pandemin att säkerställa rörlighet och ett normalt liv för gränskommunernas invånare och näringsliv även under undantagssituationer.
Tornedalsrådet har på ett aktivt sätt arbetat med intressebevakning med syftet att säkerställa fri rörlighet även under undantagstillstånd.

Kultur och traditioner förenar tre länder -projekt

Tornedalens gemensamma kultur och historia är en förenande kraft som det gränsöverskridande samarbetet bygger på. Tornedalen omfattar de svenska och finska gränskommunerna samt tre norska gränskommuner som genom sin kvänska tradition ingår i den tornedalska gemenskapen. Leader –områdets kommuner Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna kommuns östliga delar Vittangi och Karesuando har ett intensivt samarbete med finska gränskommuner.

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över tornedalsk kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.