Kultur och traditioner förenar tre länder

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över Tornedalsk kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.

Kommunernas gemensamma verkasamhetsmodell

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över tornedalskt kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.

Pia Suonvieri

Projektledare | Hankepäällikkö l Prosjektleder

Kultur och traditioner som förenar tre länder

Tornedalsrådet | Tornionlaakson Neuvosto
P.O.Box 76 | SE-95 322 Haparanda