Kultur och traditioner som förenar tre länder

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över Tornedalsk kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.

Kommunernas gemensamma verksamhetsmodell

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över tornedalskt kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.

Pia Suonvieri

Projektledare

Kultur och traditioner förenar tre länder -projekt

Johanna Collen

Kulturkoordinator

Tornedalsrådet

Styrgruppsmedlemmar

Sverige
Gunhild Stensmyr, Övertorneå
Mathias Lafolie, Pajala
Lennart Lantto, Kiruna

Finland
Risto Kuusijärvi, Pello
Titta Kallio-Seppä, Tornio
Heli Kolehmainen, Enontekiö

Norge
Ottilie Geiger, Nordreisa
Lisa Vangen, Kåfjord/Nordreisa

Tornedalsrådet
Pia Marttinen, ordförande Kultur och besöksnäringsgruppen
Tuula Ajanki, verksamhetsledare