Kultur och traditioner som förenar tre länder

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över Tornedalsk kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.

Kommunernas gemensamma verksamhetsmodell

Projektets mål är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell som används för att informera om evenemang både till invånarna och besökare i Tornedalen. En viktig del i detta arbete är att utöka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över tornedalskt kulturarv. Att satsa på ungdomar sker genom workshoppar som riktas till denna målgrupp.

Läs mer om projektet här: Kultur-och-traditioner-som-forenar-tre-lander.pdf

Styrgruppsmedlemmar

Sverige
Gunhild Stensmyr, Övertorneå
Mathias Lafolie, Pajala
Lennart Lantto, Kiruna

Finland
Risto Kuusijärvi, Pello
Titta Kallio-Seppä, Torneå
Heli Kolehmainen, Enontekis

Norge
Lisa Vangen, Kåfjord/Nordreisa

Tornedalsrådet
Tuula Ajanki, verksamhetsledare

Pia Suonvieri

Projektledare

Kultur och traditioner förenar tre länder -projekt

Johanna Collen

Kulturkoordinator

Tornedalsrådet

Projektets aktiviteter

  • Främja gemensam samordning och skapa en verksamhetsmodell för gränsöverskridande kultursamverkan
  • Lansera en gemensam digital plattform för arrangemang, upplevelser och aktiviteter samt undersöka andra möjligheter för gemensam marknadsföring.
  • Organisera ett ungdomsarrangemang s.k. Ungdomsting i Muonio 19–12/5 2023. Se programmet: Ungdomstinget
  • Video som presenterar Tornedalens kultur och kulturutövare

Projektet har även anordnat en skrivar- och serietävling för 13-16-åringar som samlade närmare 50 deltagare från alla tre länder. De vinnande alstren publiceras i den kommande Tornedalens årsbok 2020-2022 och du även hittar texterna längst ner på denna sida.

Framtagning av en verksamhetsmodell för samarbete

Vi har tagit fram en verksamhetsmodell för gränsöverskridande kultursamverkan med hjälp av webbinarier och workshops.

Sammanfattning av resultaten från workshoppen: Sammanfattning

Ungdomstinget i Muonio 19-21/5 2023

Vi anordnade Ungdomstinget i Muonio 19-21/5 2023. Totalt 27 ungdomar och 11 vuxna deltog från Finland och Norge. Programmet bestod av bland annat kulturellt orienterade workshops, korvgrillning, samvaro och disco på lördagskvällen. Enligt den feedback vi fått från deltagarna var evenemanget lyckat och man önskar en fortsättning!

I samband med evenemanget anordnades ett Framtidsforum, där ungdomarna kunde reflektera, diskutera och bestämma vilket budskap de vill förmedla till omvärlden om sin hemort och om hela Tornedalens situation. Läs manifesten här: Manifest

Föregående bild
Nästa bild

Vinnarna i ungdomarnas skrivartävling

Bekanta dig med texterna till vinnarna i ungdomarnas skrivartävling som arrangerades av projektet och Tornedalsrådet genom att klicka på namnet på texten.

1.priset. Aylin Ylimaz Önneholm, 14 år, Övertorneå, Sverige: Livet på gränsen

2.priset. Hilla Koivumaa, 13 år, Kolari, Finland: Puro

3.priset. Yusuf Emir Aydemir, 13 år, Skibotten, Norge: Samuel

Häng med och bekanta dig med vår kultur!