Tornedalsrådets bakgrund

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen. 

Tornedalsrådet – samarbete för utveckling

Tornedalsrådet utgör en samarbets- och intressebevakningsorganisation för Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa och Lyngen. Kommunalförbundet är registrerat i Sverige och dess officiella språk är finska och svenska.

Tornedalsrådets historia och uppkomst

Tornedalsrådet som bildades 1987 är en sammanslagning av svenska Tornedalskommunernas förbund och finska Tornionlaakson kuntain toimikunta. Tidigare hade de båda föreningarna arbetat var för sig på var sida om gränsen.

Tornionlaakson kuntain toimikunta hade påbörjat sin verksamhet 1923 och Tornedalskommunernas förbund startade 1941. Då handlade samarbetet om gränshandel, laxfiske, flottning, färjor och broar. 

Målet idag är att främja samverkan mellan alla som bor och verkar i Tornedalen såväl i själva Tornedalen som internationellt, samt utveckling av Tornedalen och bevakning av tornedalingars intressen.

Tornedalsrådets organisation och arbetsgrupper

Organisationen består av rådet, styrelsen och kansliet samt av styrelsen tillsatta gränsöverskridande arbetsgrupper.

En infrastrukturarbetsgrupp med representation från alla tre länder har bildats för att fungera som stöd för verkställande direktören i frågor som gäller utveckling av infrastruktur.

Tornedalsrådets kulturarbetsgrupp som har varit aktiv i över 30 år breddades 2019 och består av representanter för både kultur och besöksnäring.