Infrastruktur

 Tornedalsrådets uppdrag är att utöva intressebevakning av infrastrukturutveckling för alla medlemskommuner.

Infrastrukturarbetsgrupp

Tornedalsrådets intressebevakning av infrastrukturfrågor fokuserar till infrastrukturgruppen med 6-7 medlemmar som representerar alla tre länder.

SUOMI

Sampo Kangastalo, Tornio
Seppo Alapartanen, Enontekiö

SVERIGE

Roland Kemppainen, Övertorneå
Göran Wigren, Haparanda

NORGE

Geir Varvik, Storfjord
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Kåfjord

Utveckling av infrastruktur

Infrastruktur och logistik kräver speciell kunskap. Infrastrukturarbetsgruppens uppgift är att intensifiera intressebevakning genom att förmedla information till beslutsfattare i Sverige, Norge och Finland om gemensamma behov för Tornedalsrådets medlemskommuner samt att samla kunskap om intressebevakningens behov och tillämpning i respektive land.

Infrastrukturarbetsgruppen tar fram en prioriteringsplan för de åtgärder som räknats upp under infrastrukturutvecklingen i verksamhetsplanen 2019-2021 samt lyfter upp nya, aktuella diskussionsfrågor för intressebevakning antingen på eget initiativ eller enligt styrelsens förslag.

Aktuellt

Tornedalsrådet har tillsammans med sin infrastrukturarbetsgrupp en viktig roll för att utveckla och bygga upp förutsättningar för gränsöverskridande infrastruktur 

För närvarande pågår flera infrastruktursatsningar som Tornedalsrådet arbetar för.