Utbildning

 Invånarna i Tornedalen ska kunna leva, studera, arbeta och driva företag i en gränsöverskridande trygg och
ren miljö som om riksgränser inte fanns.

Utbildningssamarbete

Tornedalsrådets mål är att fungera som en aktiv projektaktör som arrangerar en årlig projektsamordningsdag för organisationer som 

Tornedalsrådet som en aktiv aktör

Tornedalsrådets mål är att fungera som en aktiv projektaktörsom arrangerar en årlig projektsamordningsdag för organisationer som planerar att starta projekt samt för förvaltningsmyndigheternas representanter.

Målet är att främja verksamhet som går från strategisk nivå till konkreta åtgärder och lyfta fram gemensamma behov för målgrupper. 

Målet är också att påverka projekt redan under planeringsstadiet vilket bidrar till tidig förankring av projekten. Tornedalsrådet kan ansöka om egna projekt, eget kapital kan användas till finansiering. Rådet kan delta i projekt även som partner eller finansiär samt delta i projekt som gynnar området indirekt.