Kulturstipendier

Tornedalsrådets kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.  

Kulturstipendium 2024, ansökningstid: 1/12 2023 - 31/1 2024

Ansökningsblankett och anvisningar: Kulturstipendium, ansökningsformulär 2024

Stipendiets storlek är 60 000 SEK.

Gränsöverskridande verksamhet mellan minst två länder är ett krav. Tornedalsrådet vill uppmuntra gränsöverskridande kulturverksamhet.

Stipendier och bidrag kan sökas av privatpersoner, grupper och organisationer, vars verksamhet har med Tornedalen att göra.

Stipendiets storlek är 60 000 svenska kronor (ca 6 000 €), och delas mellan minst två ansökningar, vilket är bra att komma ihåg när man skriver sin ansökan.

Observera

att      att stöd beviljas endast till ansökningar med strukturerat formulering
att      ansökan ska innehålla en tydlig projektplan med budget.

Anvisningar

Fonden beviljar

Bidrag och stipendier.

Ansökningstid

Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson neuvoston kansliaan .

Ansökan

Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 –sida.

Ansökan skickas till:

info@tornedalen.org

eller

Tornionlaakson neuvosto Kulttuurirahasto

Box 76 953 22Haparanda, Sverige

Beslut

Tornedalsrådets kultur och besöksnäringsgrupp föreslår stipendiater dels genom inkomna ansökningar, dels genom egna förslag till Tornedalsrådets styrelse som beslutar om utdelning av stipendier och bidrag. Utdelning meddelas via e-post eller per brev.

Utbetalning

Stipendier / bidrag skall användas inom det år som bidraget / stipendiet har beviljats för. Outnyttjat bidrag återgår till fonden.

Undantag

Om aktivitet inte kan förverkligas enligt reglerna under eventuellt undantagstillstånd, är det möjligt att be om Tornedalsrådet mer tid.

Förändringar av ändamål

Stipendiet / bidraget skall användas för det ändamål som det har beviljats för. Undantag kan göras endast efter en skriftlig ansökan som prövas av Tornedalsrådets styrelse.

Redogörelse

Redogörelse för hur bidraget / stipendiet använts lämnas till Tornedalsrådet senast 31.12. nyttjandeåret. Stipendier/bidrag använda till annat ändamål än det som angetts i ansökan kan återkrävas. En särskild blankett för redovisning ska användas. Den finns på Tornedalsrådets hemsida.

Mottagare av tidigare utdelade kulturstipendier

2023

Hetan Musiikkipäivät förening, för att arrangera Hetan Musiikkipäivät 5 000 SEK

Lotta Nyberg, till produktion av en dokumentärserie som behandlar Tornedalens konst och kulturkvinnor och beskriver deras konst och konstnärskap på ett visuellt sätt 20 000 SEK

Norske Kveners förbund, till en förstudie av kvenernas och tornedalingars gemensamma historia 25 000 SEK

Riikka Tolonen, för att anordna Tornedalens konstnärsmöte på Ylitornio för konstnärer av olika konstformer från både Finland och Sverige 10 000 SEK

2022

Arto Tiesmaa, för att arrangera Keksin kväde-konserter i Pello, Övertorneå och Torneå 15 000 SEK 

Arto Junttila, till inspelnings- och redigeringskostnader för videofilmer till Väylän pyörre Youtube-kanalen 7 000 SEK  

STRT Tornedalingar i Pajala, för att arrangera läger på meänkieli för barn och unga 28 000 SEK 

Eija Mäkivuoti, tillsammans med Henri Hiltunen, Joen kanssa ett gränsöverskridande komplext konstprojekt med flera delar 10 000 SEK 

2021

Tanja Andersson & Eva Svaneblom / m(Other tongue) dansprojekt 15 000 SEK 

Nina Varumo / I väntan på himmelriket – fotoprojekt  15 000 SEK     

PRO-Siika / Torneälvens forsfiskekulturs  13 000 SEK

Ville-Matti Hannu / En podcast om var ska h:et ligga i meänkieli  17 000 SEK

 

2020

Fredriika Jakola, Oulu, tutkimusaineiston keruumatkan matkakulut,  6 000 SEK 

Joulu- ja lelumuseo Lekkermanni, Tornio, vitriinit 3 kpl, 10 000 SEK 

Kveeniteatteri, Storslett, teatterin perustaminen, 20 000 SEK 

Inkeri Susanna Nutti, Kuttainen, Karesuannon saamen kielen elävöittäminen, 9 000 SEK 

Kulttuuriyhdistys Lava, Övertorneå, pienempien tapahtumien järjestäminen kohderyhmän ikä 16-35 vuotta, 10 000 SEK

Anna Kuru, Kiruna, novellin kääntäminen meänkielelle, 5 000 SEK 

2019

Kukkola (Sverige) hembygdsförening (Haparanda) 10 000 SEK

Kaisa Maarit Enbuska (finska Pello) 10 000 SEK 

Väyläfestivaali (Kätkäsuvanto, Muonio) 20 000 SEK

Putaan koulu (Pudas skola, Torneå) 20 000 SEK

2018

Tornedalen, Föreningen Norden för en föreläsning av historieprofessorn Dick Harrison om kväner. 5000 SEK 

Kåfjord kvenförening Till uppstart av projektet (kartläggning av kväners bomiljö). Största delen av finansieringen redan ordnat 15.000 SEK

Pellon kiekko/Pajala HC, ungdomar från Pajala och Pello bildar ett gemensamt lag och vill åka till Riga Cup. Behöver respengar.  10.000 SEK

Muonioseura (Hembygds-kulturförening på båda sidor av gränsen) Vill blåsa liv i en förening som funnits sen år 1965 men där ledarna blivit äldre. Nu har de fått yngre krafter med och behöver lite stöd. 5000 SEK

Storslett skola Studeranden, resa till Matarenki och Ylitornio skola  5.000 SEK

Ylitornio, Tolonen/Mämmi, Taiteillen – ett längre dansprojekt för 8-10 åringar i Tornedalen. Ska förverkligas med hjälp av olika workshops med improvisation/dans/teater/musik.  15.000 SEK

Muonio, Finska fiskbiblioteket Påbörjad arbete med digitalisering av fiskeböcker, behöver mera resurser  5.000 SEK 

2017

Seskarö Hembygdsförening, 
 Det är 100 år sedan den välkända hungerstrejken i Seskarö, en kulturvecka planeras, olika evenemang, invigning av en historisk park osv  7500 SEK

Hetan musiikkipäivät, Kring de s.k. Enontekis-dagarna har lokala musiker getts en möjlighet att uppträda 5000 SEK

Skibotn Husflidslag, vävning och krokning för ungdomar, immigranter och asylsökande i samband av ett café osv  7.500 SEK

 

Andra finansieringsmöjigheter till kulturutövare

Du kan läsa mer om våra medlemskommuners och andra organisationers finansieringsmöjligheter till kulturutövare genom att klicka här: Finansieringsmöjligheter presentation