Kulturstipendier

Syftet med Tornedalsrådets kulturstöd är att stötta Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhällsmässiga utveckling genom att med stipendier och bidrag stimulera forskning och kulturverksamhet som anknyter till Tornedalen.

kulturstipendium: ansökningstid: AVSLUTAD

 

Ansökningsinstruktioner: Kulturstipendium, instruktioner 2022
Ansökningsformulär: Kulturstipendium, ansökningsformulär 2022

Stipendiets storlek är cirka 6000€ (60 000SEK)

Gränsöverskridande verksamhet mellan minst två länder är ett krav. Tornedalsrådet vill uppmuntra gränsöverskridande kulturverksamhet.

Stipendier och bidrag kan sökas av privatpersoner, grupper och organisationer, vars verksamhet har med Tornedalen att göra.

Stipendiets storlek är 60 000 svenska kronor (ca 6 000 €), och delas mellan mist två ansökningar, vilket är bra att komma ihåg när man skriver sin ansökan.

Observera

att      att stöd beviljas endast till ansökningar med strukturerat formulering
att      ansökan ska innehålla en tydlig projektplan med budget.

Ohjeita hakuun

Rahasto jakaa

Apurahoja ja stipendejä.

Hakuaika

Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson Neuvoston kansliaan ajalla 1.12.-31.01. vuosittain

Anomus

Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palautetaan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan tuen määrä. Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositellaan yhtä A4 –sivua.

Anomus postitetaan osoitteeseen:

Tornionlaakson Neuvosto Kulttuurirahasto

PL 145 95 400 Tornio tai

tuula.ajanki@haparanda.se

Päätös

Tornionlaakson neuvoston kulttuuriryhmä käsittelee saapuneet anomukset ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta anomusten perusteella tai omina ehdotuksinaan Tornionlaakson neuvoston hallitukselle, joka päättää stipendien ja apurahojen jaosta. Jaosta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Maksu

Myönnetyt apurahat maksetaan käyttövuonna ja ne on käytettävä sinä vuonna jolle ne on myönnetty. Käyttämättömät apurahat palautuvat  rahastolle.

Poikkeustilanteet

Hakijan tulee hakemuksessa ottaa huomioon Covid-19 pandemian mahdolliset vaikutukset. Mikäli aktiviteettia ei voida toteuttaa vuoden 2022 aikana Covid-19 pandemian takia, on mahdollista pyytää Tornionlaakson neuvostolta lisäaikaa.

Tarkoituksen muuttaminen

Apurahat on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty. Poikkeus tehdään vain rahaston harkinnalla kirjallisen anomuksen perusteella.

Selvitys

Selvitys apurahan käytöstä tehdään Tornionlaakson neuvostolle käyttövuoden loppuun mennessä. Mikäli apuraha on käytetty muulla kuin hakemuksessa kuvatulla tavalla se voidaan vaatia takaisin.

Mottagare av tidigare utdelade kulturstipendier

2022

Arto Tiesmaa, för att arrangera Keksin kväde-konserter i Pello, Övertorneå och Torneå 15 000 SEK 

Arto Junttila, till inspelnings- och redigeringskostnader för videofilmer till Väylän pyörre Youtube-kanalen 7 000 SEK  

STRT Tornedalingar i Pajala, för att arrangera läger på meänkieli för barn och unga 28 000 SEK 

Eija Mäkivuoti, tillsammans med Henri Hiltunen, Joen kanssa ett gränsöverskridande komplext konstprojekt med flera delar 10 000 SEK 

2021

Tanja Andersson & Eva Svaneblom / m(Other tongue) dansprojekt 15 000 SEK 

Nina Varumo / I väntan på himmelriket – fotoprojekt  15 000 SEK     

PRO-Siika / Torneälvens forsfiskekulturs  13 000 SEK

Ville-Matti Hannu / En podcast om var ska h:et ligga i meänkieli  17 000 SEK

 

2020

Fredriika Jakola, Oulu, tutkimusaineiston keruumatkan matkakulut,  6 000 SEK 

Joulu- ja lelumuseo Lekkermanni, Tornio, vitriinit 3 kpl, 10 000 SEK 

Kveeniteatteri, Storslett, teatterin perustaminen, 20 000 SEK 

Inkeri Susanna Nutti, Kuttainen, Karesuannon saamen kielen elävöittäminen, 9 000 SEK 

Kulttuuriyhdistys Lava, Övertorneå, pienempien tapahtumien järjestäminen kohderyhmän ikä 16-35 vuotta, 10 000 SEK

Anna Kuru, Kiruna, novellin kääntäminen meänkielelle, 5 000 SEK 

2019

Kukkola (Sverige) hembygdsförening (Haparanda) 10 000 SEK

Kaisa Maarit Enbuska (finska Pello) 10 000 SEK 

Väyläfestivaali (Kätkäsuvanto, Muonio) 20 000 SEK

Putaan koulu (Pudas skola, Torneå) 20 000 SEK

2018

Tornedalen, Föreningen Norden för en föreläsning av historieprofessorn Dick Harrison om kväner. 5000 SEK 

Kåfjord kvenförening Till uppstart av projektet (kartläggning av kväners bomiljö). Största delen av finansieringen redan ordnat 15.000 SEK

Pellon kiekko/Pajala HC, ungdomar från Pajala och Pello bildar ett gemensamt lag och vill åka till Riga Cup. Behöver respengar.  10.000 SEK

Muonioseura (Hembygds-kulturförening på båda sidor av gränsen) Vill blåsa liv i en förening som funnits sen år 1965 men där ledarna blivit äldre. Nu har de fått yngre krafter med och behöver lite stöd. 5000 SEK

Storslett skola Studeranden, resa till Matarenki och Ylitornio skola  5.000 SEK

Ylitornio, Tolonen/Mämmi, Taiteillen – ett längre dansprojekt för 8-10 åringar i Tornedalen. Ska förverkligas med hjälp av olika workshops med improvisation/dans/teater/musik.  15.000 SEK

Muonio, Finska fiskbiblioteket Påbörjad arbete med digitalisering av fiskeböcker, behöver mera resurser  5.000 SEK 

2017

Seskarö Hembygdsförening, 
 Det är 100 år sedan den välkända hungerstrejken i Seskarö, en kulturvecka planeras, olika evenemang, invigning av en historisk park osv  7500 SEK

Hetan musiikkipäivät, Kring de s.k. Enontekis-dagarna har lokala musiker getts en möjlighet att uppträda 5000 SEK

Skibotn Husflidslag, vävning och krokning för ungdomar, immigranter och asylsökande i samband av ett café osv  7.500 SEK