Vad har vi åstadkommit

Tornedalsrådet är en lokal, regional, nationell och internationell aktör. Vi är med och påverkar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för gränsområdets invånare. Läs mer om det vi uppnått.

Vårt område i siffror

Ta del av våra resultat och bli bekant med vårt område i form av siffor. 

Intressebevakare för

0
invånare

Vi beviljar årligen

0 SEK
som kulturstipendium till aktörer meriterade inom kultur

I området talas

0
språk

Vi har byggt upp Pilotområde Tornedalen vars mål är att säkerställa rörlighet och en normal vardag för gränskommunernas invånare och näringsliv även under undantagstillstånd.

1. Större möjligheter för gränsområdenas invånare, näringsliv och kommuner

2. Särskilda rättigheter för gränsområdenas invånare

3. Gränspassets möjligheter och utredning kring dessa

Vårt enorma område har en spännvidd på 600 km lång

och sträcker sig från Haparanda-Torneå till Lyngen i Nordnorge.

startsidaImage