Tornedalsrådets ställningstagande angående den nordliga landsgränsen 2020-09-24

Tornedalsrådet föreslår att regeringen vid sitt beslutsfattande tar hänsyn till följande frågor

Tornedalsrådet är orolig inför de preliminära planerna att återigen stänga landsgränsen mellan Finland och Sverige och Finland och Norge. Detta bör inte ske då det inte finns någon smittspridning i Tornedalens område, och för att stängning av landsgränsen påverkar näringslivet och människornas normala liv på ett negativt sätt. I fortsättningen bör man vid den nordliga landsgränsen endast utgå från Norrbottens läns och Troms-Finnmarks fylkens siffror där sjukdomssituationen är mycket lik den i finska Lapplands län.

Regeringen och ministerierna har tagit hänsyn till Tornedalens speciella situation och det ytterst svåra läge som invånarna på tre sidor av riksgränsen hamnat i, och trots den svåra situationen velat underlätta vardagen för människorna i gränsregioner. Som lokala sakkunniga för Tornedalens område är vi skyldiga att lyfta fram att definitionen av begreppet ”gränssamhälle” i sin nuvarande form är alltför snäv. Den aktuella begräsningen har varit ytterst svår att tillämpa och den har gjort att en del av gränskommunernas invånare har hamnat i en ojämlik situation.

Tornedalsrådet föreslår också att om det i fortsättningen uppstår behov av motsvarande restriktioner ska Tornedalen uppmärksammas i förhandlingar mellan stater som ett specialområde där landsgränsen mot Sverige och Norge förblir öppen även under nya undantagstillstånd.