Från och med januari 2022 finns det 14 medlemskommuner då Lyngens kommun den 2 december beslutat att ansluta sig till Tornedalsrådet.

Utifrån sin historia, sina traditioner och sin gemensamma kultur är Tornedalen ett särskilt område. Därför anser Lyngens kommun att det är viktigt att vara en del av Tornedalsrådet. De andra medlemskommunerna är Storfjord, Kåfjord och Nordreisa från Norge, Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna från Sverige samt Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio och Enontekiö från Finland.

Det er med stor entusiasm som Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet från 1/1 2022.

Tornedalsrådets ordförande Roland Kemppainen är mycket glad över Lyngens kommuns beslut. Nu har vi fyra norska kommuner som medlemmar.

Mer information:
Roland Kemppainen, ordförande för Tornedalsrådet, tel. +46 70 676 32 30

Eero Ylitalo, ordförande för Tornedalsrådets styrelse, tel. +358 40 631 7001

Tuula Ajanki, verkställande direktör för Tornedalsrådet, tel. +358 45 858 4600

Pressmeddelande; Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet