Pressmeddelande Tornedalsrådet- Pilotområde Tornedalen

Tornedalsrådets årsmöte tog vid sitt årsmöte den 11/6 2020 ett enhälligt beslut att satsa på planering och genomförande av projektet Pilotområde Tornedalen.

Vad betyder Pilotområde Tornedalen konkret?

Tornedalsrådets område består av 13 medlemskommuner från Sverige, Norge och Finland. Det handlar om ett gemensamt och naturligt arbetsmarknadsområde där invånarna passerar riksgränsen dagligen både i arbete och på fritiden. Tornedalsrådets styrelse har tillsammans med vd:n Tuula Ajanki tagit fram ett förslag som går ut på att man på pendlings- och/eller gränsområdena kan säkerställa fortsatt rörlighet och ett levnadssätt som invånarna, näringslivet och den offentliga sektorn är vana vid, även under eventuella undantagstillstånd.

Pilotområde Tornedalen skulle innebära särskilda rättigheter, exempelvis i form av ett gränspass som skulle garantera gränsövergången och underlätta arbetspendling, företagsverksamhet och utbildning. Projektets syfte är att föreskrifter och regler som gäller för myndighetssamarbete så som arbetsmarknadsåtgärder och polissamarbete samt utbildning och hälsa ska tillämpas mer flexibelt för gränsområdets befolkning. Pilotområde Tornedalen skulle även innebära gemensam marknadsföring för medlemskommunerna då områdets invånare och näringsliv skulle få konkreta fördelar. Att anställa arbetskraft från ett annat land ska göras ännu smidigare än i dag, för att Tornedalsrådets vision om Europas mest integrerade gränszon ska bli verklighet.

Målmedvetet arbetssätt för att nå status som pilotområde

Tornedalsrådets ordförande Roland Kemppainen konstaterade vid rådets möte att det handlar om ett omfattande projekt och att dess genomförande kräver mycket arbete både från styrelsen och vd:n. Beredning av Pilotområde Tornedalen kräver ett förbindande från medlemskommunerna, ett systematiskt utredningsarbete, expert- och myndighetssamarbete, men framförallt en gemensam vilja att lyckas. Tornedalsrådets årsmöte betonade vikten av att samarbeta med andra motsvarande organisationer.

-Vi är mycket motiverade inför uppdraget, det är fint att vara med i planering av och arbeta med en så här stor och unik uppgift, säger Tuula Ajanki, vd för Tornedalsrået. Vår uppgift är att berätta hur vi vill att vår framtid ska se ut för beslutsfattarna i Helsingfors, Stockholm och Oslo, fortsätter Ajanki.

-Tornedalsrådes styrelse som består av representanter för 13 medlemskommuner är rätt aktör för att driva fram frågan, fastställer styrelsens ordförande Eero Ylitalo från Pello kommun.

* * *
Vill du veta mer kontakta gärna:
– Roland Kemppainen, Tornedalsrådets ordförande, tel. +46 70 676 32 30
– Eero Ylitalo, ordförande för Tornedalsrådets styrelse, tel. +358 40 631 7001
– Tuula Ajanki, Tornedalsrådets vd, tel. +358 40 614 7224