Tornedalen är sedan länge en viktig euroarktisk region känd och erkänd för sin nordiska kultur, sitt gränssamarbete och sitt varierande och vackra landskap. Områdets människor har sedan urminnes tider levt i nära samverkan med varandra trots ländernas administrativa gränser och regelverk som de emellanåt till och med kraftfullt ifrågasatt. Gränser, hinder och gränshinder är inte skapade av områdets invånare utan kommit utifrån som ett slags utväxter när byråkratin knoppat av sig.

Tornedalen är en smältugn för den nordiska kulturen där svenskar, norrmän, finnar och samer möts i sina vardagliga sysslor och i arktiska sammanhang. Det gränsöverskridande samarbetet mellan kommuner i Tornedalen är exceptionellt och utan tvivel är HaparandaTornio, det internationella tvillingstadsparet vid Torne älvs mynning det främsta exemplet för detta.

Tornedalen är också ett område med nationellt värdefulla landskapsområden. När man följer Torneälven från dess mynningsområde mot norr möts man av allt högre berglandskap, sedan av stora lappländska fjäll och till slut mäktiga snöklädda norska fjälltoppar.

Det är inte bara Tornedalens landskap som har sina berg- och dalgångar. Samma beskrivning stämmer även för det regionala utvecklingsarbetet. Det har funnits upptäcktsresanden, lax, flottning, turismens upp- och nedgångar, trafikströmmar och gruvor. Än i dag är turismen, gruvverksamheten samt kommunikationerna och energin några av de aktuella och gemensamma frågorna i Tornedalen. De globala konjunkturerna har växlat, men ett bestående element vid sidan av den ständiga förändringen i området har varit och är kommunernas gemensamma vilja till samarbete över gränser.

Gränssamarbetet bör aldrig och under några som helst omständigheter tas som en självklarhet, som ett givet tillstånd. Ett gränskommunalt samarbete mellan tre, ja även mellan två länder, förutsätter alltid ett uppriktigt intresse och en äkta nyfikenhet samt orientering i ett främmande lands kultur, seder och verksamhetsmodeller. Språkbarriärerna är till för att överbyggas och grannens åsikter ska respekteras så att förutsättningar till samarbete kan behållas.

Det organiserade och officiella gränsöverskridande samarbetet mellan tre länders kommuner i Tornedalen firar sin 30 års jubileum i år (Tornedalsrådet). Generationer före oss har byggt en utvecklingsplattform som vi nuvarande generationer bör värdesätta och på bästa sätt värna om. För en stund kan vi vid behov vila i dalen för att till slut alltid klättra tillbaka på samarbetets topp.

Länge leve Tornedalen och Tornedalens gränskommunala samarbete!

Sampo Kangastalo
stryrelsemedlem
utvecklingschef, Torneå stad