Tornionlaakson Neuvoston kehoitus rajayhteisön asukkaille

Suomen hallitus aikoo tiukentaa toimia, joilla pyritään estämään uuden, aiempaa ärhäkämmin tarttuvan koronavirusmuunnoksen leviämistä. Tähän pyritään ensisijaisesti rajaliikennettä vähentämällä.

Rajayhteisö määritelmän käyttöönotto 24.9.2020 nykyisessä laajuudessaan, koskettaen kaikkia rajakuntien asukkaita, on helpottanut rajakuntien asukkaiden päivittäistä elämää. nyt muuttuessa, tarvitaan meiltä kaikilta yhteistä vastuunkantoa, jotta tautitilanne pysyy hallinnassa ja arkielämämme rajalla toimii mahdollisimman hyvin myös jatkossa.

Tornionlaakson Neuvoston hallitus kehottaa tässä vallitsevassa tilanteessa kuntalaisia välttämään kaikkea tarpeetonta rajanylitystä, kunnes tartuntatilanne rauhoittuu. Alueella on paljon välttämätöntä työliikennettä, minkä sujuvuus on nyt tärkeää turvata.

Sen lisäksi, että Tornionlaakson Neuvosto kehottaa välttämään tarpeetonta rajanylitystä, kannattaa Tornionlaakson Neuvosto kansanedustaja Katri Kulmunin esitystä siitä, että raja-alueiden asukkaat rokotettaisiin etupainotteisesti. Tämä mahdollistaisi ns. puskurin eli turvallisuusvyöhykkeen syntymisen raja-alueille.

Välttämätöntä työmatkaliikennettä toiseen maahan koskevat kyseisen maan ohjeistukset, Tornionlaakson Neuvosto kehottaa kaikkia Suomeen tulevia noudattamaan suositusta kasvomaskin käytöstä.