Edunvalvonta

Tornionlaakson neuvoston strategia ohjaa toimintaa yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston tavoitteiden kanssa. Neuvosto saa taloudellista tukea raja-alueelliseen yhteistyöhön samaan tapaan kuin muutkin pohjoismaiset raja-alueet.

Pilottialue Tornionlaakso -toiminnan strategiset kärjet

1. Yhteinen työssäkäyntialue

2. Sisältää elinkeinoelämän, viranomaisyhteistyön, koulutuksen ja terveydenhuollon

Infrastruktuurin kehittäminen - infrastruktuuri-työryhmä

Tornionlaakson neuvoston infrastruktuuria koskeva edunvalvonta keskitetään 6 – 7 jäseniseen infrastruktuurityöryhmään, jossa on edustus kaikista kolmesta maasta. Infrastruktuuri ja logistiikka vaativat erityisosaamista. 

Infrastruktuuriryhmän tehtävänä on tehostaa edunvalvontaa välittäen tietoa Suomen, Ruotsin ja Norjan päättäjille Tornionlaakson neuvoston jäsenkuntien yhteisistä tarpeista sekä kerätä tietoa siitä, miten edunvalvontaa tulee toteuttaa kussakin maassa.

Kulttuurin ja matkailun kehittäminen - kulttuurityöryhmä

Tehtävänä löytää uusia keinoja tukea rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä

Kulttuuri- ja matkailutyöryhmä

Sihteeri
Johanna Collen johanna.collen@tornedalen.org

RUOTSI / SVERIGE

Haaparanta
Puheenjohtaja Pia Marttinen, pia.marttinen@haparanda.se
Anu Lakkala, anu.lakkala@haparanda.se

Övertorneå
Oona Palokangas, oona.palokangas@overtornea.se

Pajala
Johanna Funck, johanna.funck@pajala.se

Kiiruna
Sofia Lagerlöf Määttä, sofia.lagerlof-maatta@kiruna.se

NORJA / NORGE

Omasvuono (Storfjord)
Silja Skjelnes Mattila, silja.mattila@storfjord.kommune.no
Line Sørum, line.sorum@storfjord.kommune.no

Kaivuono (Kåfjord)
Britt-Margrethe.Pedersen, britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Vivien Olsen, vivien.olsen@kafjord.kommune.no

Raisi (Nordreisa)
Johanne Båtnes, johanne.batnes@nordreisa.kommune.no
Jan Fjære, jan.fjaere@nordreisa.kommune.no

Yykeä (Lyngen) 
Svein Anton Eriksen, svein.eriksen@lyngen.kommune.no

 

 

SUOMI / FINLAND

Tornio
Titta Kallio-Seppä, titta.kallio-seppa@tornio.fi

Ylitornio
Salla Vartiainen, salla.vartiainen@ylitornio.fi

Pello
Iina Askonen,iina.askonen@originallapland.com
Markus Koivumaa, markus.koivumaa@pello.fi

Kolari
Nina-Maria Möykkynen, nina-maria.moykkynen@kolari.fi
Kyösti Satokangas, kyosti.satokangas@kolari.fi

Muonio
Paula Löppönen, paula.lopponen@muonio.fi
Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Enontekiö
Heli Kolehmainen, heli.kolehmainen@enontekio.fi