Kulttuuristipendit

Tornionlaakson neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Tornionlaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin.  

Kulttuuristipendi 2024, hakuaika: 1.12.2023 - 31.1.2024

Kulttuuristipendi, hakulomake ja ohjeet: Kulttuuristipendi, hakemus 2024

Stipendin suuruus on n. 6000 € (60 000SEK)

Rajat ylittävä toiminta vähintään kahden maan välillä on vaatimus. Tornionlaakson neuvosto haluaa kannustaa rajat ylittävän kulttuuritoiminnan tekemiseen.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon.

Stipendin suuruus on 60 000 ruotsin kruunua (n. 6 000 €), joka jaetaan vähintään kahdelle hakemukselle. Tämä on syytä huomioida hakemusta tehtäessä.

Huomaa

että      rahasto myöntää tukea ainoastaan selvästi määritettyihin tarkoituksiin.
että      anomuksesta tulee ilmetä selvästi projektisuunnitelma talousarvioineen.

Ohjeita hakuun

Rahasto jakaa

Apurahoja ja stipendejä.

Hakuaika

Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson neuvoston kansliaan ajalla 1.12.-31.01. vuosittain.

Anomus

Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palautetaan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan tuen määrä. Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositellaan yhtä A4 –sivua.

Anomus lähetetään osoitteeseen:

info@tornedalen.org

tai

Tornionlaakson neuvosto Kulttuurirahasto

PL 145 95 400 Tornio

Päätös

Tornionlaakson neuvoston kulttuuri- ja matkailutyöryhmä käsittelee saapuneet anomukset ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta anomusten perusteella tai omina ehdotuksinaan Tornionlaakson neuvoston hallitukselle, joka päättää stipendien ja apurahojen jaosta. Jaosta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Maksu

Myönnetyt apurahat maksetaan käyttövuonna ja ne on käytettävä sinä vuonna jolle ne on myönnetty. Käyttämättömät apurahat palautuvat  rahastolle.

Poikkeustilanteet

Mikäli aktiviteettia ei mahdollisesta poikkeustilanteesta johtuen voi toteuttaa ehtojen mukaisesti, voi tuensaaja pyytää Tornionlaakson neuvostolta lisäaikaa.

Tarkoituksen muuttaminen

Apurahat on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty. Poikkeus tehdään vain rahaston harkinnalla kirjallisen anomuksen perusteella.

Selvitys

Selvitys apurahan käytöstä tehdään Tornionlaakson neuvostolle käyttövuoden loppuun mennessä. Mikäli apuraha on käytetty muulla kuin hakemuksessa kuvatulla tavalla se voidaan vaatia takaisin. Selvitys tulee tehdä erityisellä lomakkeella, joka löytyy Tornionlaakson neuvoston kotisivulta.

Aiemmin myönnetyt kulttuuristipendin saajat

2023

Hetan Musiikkipäivät RY, Hetan Musiikkipäivien järjestäminen 5 000 SEK

Lotta Nyberg, dokumentäärisarjan tuotanto, joka käsittelee tornionlaaksolaista taidetta ja kulttuurinaisia sekä kuvaa heidän taidettansa ja taiteellisuuttaan visuaalisella tavalla 20 000 SEK

Norske Kveners förbund, esiselvityksen teko kveenien ja tornionlaaksolaisten yhteisestä historiasta 25 000 SEK

Riikka Tolonen, Tornionjokilaakson taiteilijatapaamisen järjestäminen Ylitorniolla eri taidealojen taiteilijoille sekä Suomesta että Ruotsista 10 000 SEK

2022

Arto Tiesmaa, Keksin laulu -konserttien järjestäminen Pellossa, Övertorneålla ja Torniossa 15 000 SEK 

Arto Junttila, Väylän pyörre Youtube-kanavan videoiden kuvaus- ja editointi kulut 7 000 SEK  

STRT Tornedalingar i Pajala, lasten ja meänkielen leirin järjestäminen 28 000 SEK 

Eija Mäkivuoti, yhdessä Henri Hiltusen kanssa rajat ylittävä, useaosainen ja moninainen taideprojekti Joen kanssa 10 000 SEK 

2021

Tanja Andersson & Eva Svaneblom / Tanssiprojekti m(Other tongue) 15 000 SEK 

Nina Varumo / Taivaan valtakuntaa odottaessa – Valokuvausprojekti  15 000 SEK     

PRO-Siika / Tornionjoen koskikalastuskulttuuri  13 000 SEK

Ville-Matti Hannu / H:n paikka podcast  17 000 SEK

 

2020

Fredriika Jakola, Oulu, tutkimusaineiston keruumatkan matkakulut,  6 000 SEK 

Joulu- ja lelumuseo Lekkermanni, Tornio, vitriinit 3 kpl, 10 000 SEK 

Kveeniteatteri, Storslett, teatterin perustaminen, 20 000 SEK 

Inkeri Susanna Nutti, Kuttainen, Karesuannon saamen kielen elävöittäminen, 9 000 SEK 

Kulttuuriyhdistys Lava, Övertorneå, pienempien tapahtumien järjestäminen kohderyhmän ikä 16-35 vuotta, 10 000 SEK

Anna Kuru, Kiruna, novellin kääntäminen meänkielelle, 5 000 SEK 

2019

Kukkolan (Ruotsi) kotikyläyhdistys (Haaparanta), 10 000 SEK

Kaisa Maarit Enbuska (Suomen Pello), 10 000 SEK 

Väyläfestivaali (Kätkäsuvanto, Muonio), 20 000 SEK

Putaan koulu (Tornio), 20 000 SEK

2018

Tornedalen, Föreningen Norden, luennon järjestämiseen kveenien historiasta, luennoitsijana historian professori Dick Harrison. 5000 SEK 

Kåfjordin kveeniyhdistys, projektin aloitusta varten (kveenien asuinympäristön kartoitus) 15.000 SEK

Pellon kiekko/Pajala HC, nuoriso Pajalasta ja Pellosta muodostaa yhteisen jääkiekkojoukkueen, joka matkustaa Riga Cupiin. Tarvitsee matkarahaa.  10.000 SEK

Muonioseura: Halutaan saada uutta toimintaa yhdistykseen, joka on ollut olemassa jo vuodesta 1965 mutta jossa toimijat ovat jo iäkkäitä. Nyt mukaan on tullut uusia toimijoita ja tarvitsevat rahaa toiminnan pyörittämiseen. 5000 SEK

Storslett skola, Opiskelijoiden matka Matarengin ja Ylitornion koululle.  5.000 SEK

Ylitornio, Tolonen/Mämmi, tanssiprojekti 8-10 –vuotiaille lapsille Tornionlaaksossa. Projekti toteutetaan erilaisten workshopien kautta improvisaation, tanssin, teatterin ja musiikin keinoin.  15.000 SEK

Muonio, Suomen kalakirjasto, kalakirjojen digitalisointi, lisäresurssien tarve  5.000 SEK 

2017

Seskarö Hembygdsförening, 
 Nälkäkapinasta Seskarössä on kulunut 100 vuotta ja suunnitteilla on kulttuuriviikko erilaisten tapahtumien kuten näyttelyitä, historiallisen puiston vihkiminen ym.  7500 SEK

Hetan musiikkipäivät, Enontekiö-päivään liittyvä tilaisuus, jossa paikallisille muusikoille on annettu tilaisuus esiintyä 5000 SEK

Skibotn Husflidslag, kudontaa ja virkkausta nuorille, maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille kahvilan/kurssipaikan yhteydessä ym  7.500 SEK

 

Muita rahoitusvaihtoehtoja kulttuurintekijöille

Voit lukea lisää jäsenkuntiemme ja muiden organisaatioiden rahoitusvaihtoehdoista kulttuurintekijöille klikkaamalla tästä: Rahoitusvaihtoehdot esitys