Tornionlaakson Neuvoston Kulttuurityöryhmä on esittänyt (8.3.) ja neuvoston hallitus päättänyt (16.3.) jakaa kulttuuristipendin seuraaville kulttuurihankkeille:

  1. Seskarö Hembygdsförening, 7.500kr
    – tiivistelmä hakemuksesta: Nälkäkapinasta Seskarössä on kulunut 100 vuotta ja suunnitteilla on kulttuuriviikko erilaisten tapahtumien kuten näyttelyitä, historiallisen puiston vihkiminen ym.
    /
    1.Seskarö Hembygdsförening, 7.500kr
    – summering av ansökan: Det är 100 år sedan den välkända hungerstrejken i Seskarö, en kulturvecka planeras, olika evenemang, invigning av en historisk park osv
  2. Hetan musiikkipäivät, 5.000kr

– tiivistelmä hakemuksesta: Enontekiö-päivään liittyvä tilaisuus, jossa paikallisille muusikoille on annettu tilaisuus esiintyä
/
2. Hetta musikdagar, 5.000kr

– summering av ansökan: Kring de s.k. Enontekis-dagarna har lokala musiker getts en möjlighet att uppträda

3. Skibotn Husflidslag, 7.500kr

– tiivistelmä hakemuksesta: kudontaa ja virkkausta nuorille, maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille kahvilan/kurssipaikan yhteydessä ym
/
3. Skibotn Husflidslag, 7.500kr

– summering av ansökan: vävning och krokning för ungdomar, immigranter och asylsökande i samband av ett café osv

Hakuaika ja kriteerit ym, kts:
https://www.tornedalen.org/fi/tornionlaakson-neuvoston-kulttuurirahasto/
/
Ansökningstid och kriterier m.fl., se:
https://www.tornedalen.org/tornedalsradets-kulturfond/

Kiitämme kaikkia hakijoita kiinnostuksestanne!
/
Vi tackar alla sökande för visat intresse! /

Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning

Kulttuurityöryhmän puolesta/
För Tornedalsrådets Kulturarbetsgrupp

Pia Marttinen (pia.marttinen@haparanda.se)
Kulttuurityöryhmän puheenjohtaja/
Kulturarbetsgruppens ordförande