Tromssassa 13/6 pidetyssä kokouksessa paikalla oli 17/31 neuvoston
jäsentä ja 5/8 hallituksen jäsentä. Kokous oli päätösvaltainen.

Henkilövalintoja:
1)    Tornionlaakson Neuvoston puheenjohtajana jatkaa Björn Inge Mo
(Kåfjordin kunta), I varapuheenjohtajana Sten Stridsman (Kiiruna).
Toisen varapuheenjohtajan kohdalla käytiin vaali. Elina Rousu-Karlsen
sai suljetussa lippuäänestyksessä 14 ja Esa Nordberg 3 ääntä. Elina on
Enontekiön kunnan edustaja.
2)    Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Perarne Kerttu (Haaparanta)
ensi vuoden loppuun 1.8.2018 alkaen. Nykyinen hall. pj. Peter Waara on
ilmoittanut luopuvansa poliittisista luottamustehtävistään. Hallituksen
varapuheenjohtajana jatkaa Sampo Kangastalo. Hallituksen toimikausi
päättyy 2019.
3)    Vuosikokous antoi hallituksen tehtäväksi nimittää vaalikomitea, joka
valmistelee henkilövalinnat vuosikokousta varten
Tehtyjä päätöksiä
1)    Toimintakertomus ja tasekirja 2017 (liite) hyväksyttiin. Talouden
osalta keskeiset luvut (suluissa edellisen vuoden luvut, Ruotsin
kruunuissa)
a.    Jäsentulot             1 250 000 (1 250 000)
b.    Muut tulot (Pohj. ministerineuvosto)    744 357 (772 494)
c.    YHTEENSÄ            1 994 357 (2 022 494)
d.    YLIJÄÄMÄ            -47 960 (47.338)
e.    Vuoden ylijäämä        22 871 (16.132)
2)    Tilintarkastuskertomus vuodelle 2017 hyväksyttiin ja vastuuvapaus
myönnettiin
3)    Toimintasuunnitelma 2018-2020 hyväksyttiin (liite)
4)    Budjetti 2019 hyväksyttiin (liite)
5)    Jäsenmaksut 2019 hyväksyttiin (liite)

Kokouksessa sovittiin myös, että jäsenkuntien valtuustojen ja
hallitusten edustajille sekä kuntien virkamiesjohdolle laitetaan
vuosikokouksen jälkeen kirje, jossa on keskeiset Tornionlaakson
Neuvoston asiakirjat. Tämä parantaa tiedonkulkua Neuvoston ja
jäsenkuntien päättäjien ja virkamiesten välillä. Toimintasuunnitelmasta
käy tarkemmin ilmi tuleva toiminta jne.

Materiaalia koskien vuosikokousta löydät Arkisto -sivulta