Att synas är att finnas
Tornedalsrådet firar sitt 30-årsjubileum i år. Många saker händer och sker, strategin förnyas, arbetsmetoder utvecklas, nätverken uppdateras. Jubileumsåret kulmineras i ett öppet 30-årsjubileumsseminarium, om detta kommer du att få information i ett senare skede.

Det som syns utåt hittar du här tillhanda, rådets nya websidor har äntligen lanserats.
Jag har arbetat med websidorna redan då jag började som VD i september 2016. Det har varit ett stort arbete och allting är nytt och på en ny platform.

Via sidorna görs rådets verksamhet mer synlig speciellt för Tornedalens invånare men även för samarbetsparners samt media. Den kommer att fungera som en arbetsplatsform för rådets styrelse.

I sidorna hittar du en länk till medlemskommunerna, via länkarna hittar du bl.a. medlemskommunernas evenemang.

I dessa sidor tas upp rådets aktuella ärenden. I sidorna kommer även blogg att publiceras regelbundet.

Även rådets Facebooksidor har öppnats, gå och gilla sidorna och dela länken så att kännedomen sprids så brett som möjligt. 

Även twitter –kontot är länkat till websidan, uppdateringarna syns i websidorna genom att använda hashtaget #tornedalsrådet (motsvarande finska #tornionlaaksonneuvosto).Websidorna är aldrig färdiga, dessa kommer att bearbetas och utvecklas längs vägen. Och om du har kommentarer, kontakta mig gärna!Önskar ett gott 30-årsjubileum och trevlig fortsättning på året 2017!Marko Varajärvi

VD, Tornedalsrådet