Eero Ylitalo, kommundirektör för Pello kommun, blir ny ordförande för Tornedalsrådets styrelse

 

Eero Ylitalo, kommundirektör för finska Pello, valdes enhälligt av Tornedalsrådets årsmöte den 11/6 2019 till ordförande av Tornedalsrådets styrelse för perioden 2019-2021.

 

Ylitalo har aktivt deltagit i Tornedalsrådets verksamhet under flera år längre tillbaka i tiden, både som rådets medlem och som medlem i kulturarbetsgruppen.

 

 

 

 

 

* * *

Mer information:

– Eero Ylitalo, ordförande för Tornedalsrådet tel. +358 40 631 7001

– Tuula Ajanki, Tornedalsrådets vd, tel. +358 45 858 4600