Inom den angivna ansökningstiden (1/12 2020 – 31/1 2021) kom sammanlagt 31 ansökningar. En ansökan från Norge, 11 från Sverige och 19 från Finland. Kultur- och besöksnäringsarbetsgruppen fick alla ansökningar med tillhörande material via e-post men pga. att det var så många som sökte och ansökningarna var mycket omfattande bestämdes att ha extra möten kring stipendieutdelningen. Den 13/4 arrangerades två möten, ett på finska och ett på svenska och norska. Arbetsgruppens medlemmar hade mycket liknande syn i de båda möten. Efter mötena gallrades bort två av de sex valda ansökningar eftersom summan per ansökande annars skulle blir för liten.

Tornedalsrådets kulturstipendium 60 000 SEK delas enligt nedan:

Tanja Andersson & Eva Svaneblom / m(Other tongue) dansprojekt

15 000 SEK (ansökt: 25 000 SEK )

Förlorade språk. Båda dansare har meänkieli/samisk bakgrund utan att ha fått lära sig språket. Vill närma sig ämnet via dans, rörelse. (m)Other Tongue är ett danskonstprojekt som undersöker språkljud och rörelser i förlorade modersmål.

Nina Varumo / I väntan på himmelriket – fotoprojekt

15 000 SEK (ansökt: 30 500 SEK)

“I väntan på himmelriket” är ett projekt jag arbetat med under många år där jag vill visa en genuin fotografisk skildring av vardagslivet i en laestadiansk församling ur ett inifrånperspektiv, i en annars sluten gemenskap.

PRO-Siika / Torneälvens forsfiskekulturs

13 000 SEK (haettu: 1 300 EUR)

Att i Unesco-avtalens anda säkerställa Torneälvens forsfiskekulturs överföring till kommande generationer. Finansiering ansöks för avsiktsansökan när det gäller att få Tornedalens forsfiskekultur in i Unescos förteckning över immateriella kulturarv.

Ville-Matti Hannu / En podcast om var ska h:et ligga i meänkieli

17 000 SEK (haettu 2 088 EUR)

Verkets syfte är att förena Meänmaa som ett kulturellt område, förstärka dess identitet och erbjuda information och kunskap om områdets historia, kultur och människor till en så bred allmänhet som möjligt. Meningen är också att ge röst åt minoritetspråktalande (meänkieli i Sverige) samt att låta allmänheten höra vår sällsynta dialekt i dess allra genuinaste form i media utanför Lappland.

Beslut, Tornedalsrådets kulturstipendium, Päätös Tornionlaakson neuvoston kulttuuristipendi 2021