Styrelsen hade sitt möte i Torneå fullmäktigesal och för första gången i Tornedalsrådets historia var även kulturarbetsgruppens och näringslivsgruppens medlemmar på plats.

Styrelsen tog följande beslut:

1) Styrelsen gav bifall till att göra en finansieringsansökan till Interreg Nord gällande Arctic Canoe Race. – Finansieringsansökan är på 20.000€ för en förstudie som inte behöver medfinansiering. Projektet skall starta under året 2018 om ansökan får bifall.

2) Styrelsens förnyade sina regler om resekostnader enligt följande:
a) Bilersättning för samåkning utgår med 18:50kr/mil. Ersättningen följer svenska skatteverkets ”Traktamente och bilersättningar”. Samåkning uppmanas.

b) Kostnader för personlig övernattning: om det blir nödvändigt att övernatta p.g.a. lång resa till mötesorten, svarar Tornedalsrådet för övernattningskostnaderna.

c) Traktamente och ersättning av förlorad arbetstjänst: Tornedalsrådet betalar inte traktamente eller ersättningar av förlorad arbetstjänst.

3) Årets 2019 mötesdatum är följande:
– mars 2019, Pello kommun
– maj 2019, telefonmöte
– juni 2019, årsmöte, Haparanda
– september 2019, Enontekis
– november 2019, telefonmöte

De exakta datumen fastslås senare under hösten 2018

4) Styrelsen antog yttrandet gällande Trafikministeriets (Finland) förslag till stamnätverket i Finland

Tornedalsrådets yttrande till finska kommunikationsministeriet angående ministeriets förslag för förordning om väg- och järnvägsstamnät samt dess underhåll och service.
– se bilagan

Bilaga till yttrandet: Troms fylkeskommuns yttrande ”Europavägen 8 (E8) /Riksväg 21 ’Norrskensvägen
– se bilagan

Bilaga till yttrandet: ”Gränsöverskridande lasbilstrafik (gjord av Jarkko Rantala, Lapplands förbund)
– se bilagan

5) Styrelsen antog förslaget ”Tornedalsrådets Northern Lights Corridor –transportled”
– se bilagan (pdf)

6) Tornedalsrådet anordnar ett seminarium kring utbildningsfrågor 23/11 2018
– se bilagan