Pressrelease 14/8 2018

Får publiceras: genast

 

Tornedalsrådet nye styrelseordförande Per Arne Kerttu: gränsöverskridande samarbete bör förstärkas

Vid Tornedalsrådets årsmöte 13/6 2018 i Tromsö valdes Per Arne Kerttu till ordförande för Tornedalsrådet fr.o.m. 1/8 2018 då rådets nuvarande ordförande Peter Waara har beslutat att inte ställa upp. Peter Waara kommer att lämna sina politiska uppdrag och återvänder till sin professur i Uppsala universitet i januari 2019.

Per Arne Kerttu har en stark historia i gränsöverskridande samarbete speciellt på lokal nivå i TorneåHaparanda. Han har även  arbetat som lärare i språkskolan.  Nuförtiden är han pensionär och sitter i Haparanda kommunfullmäktige som Centerns representant.

– Det känns mycket trevligt att ta del i Tornedalsrådets verksamhet. Det är mycket som har gjorts och verksamheten framöver kommer att bli mer målinriktat och konkret. Rådet har en ny strategi från år 2017 och även budgeten har förnyats, dess syfte är att kunna verkställa strategin.

– Vi har även ett nytt ramkontrakt från i fjol med Nordiska Ministerrådet fram till 2020, vi får en finansiering på ca 700.000kr/år från ministerrådet. Resten av medlemsintäkterna kommer från våra medlemskommuner, ca. 1,25 miljoner kronor per år.

– Tornedalsrådets verksamhetsplan 2018-2020 antogs av årsmötet i Tromsö 13/6 2018 och den bygger sig på ramkontraktet.

– Under kommande höst kommer vi att sätta fokus på utbildningsfrågor, som jag väl känner till. Utbildningsaktörer har svårt att överskrida landsgränser och detta är en fråga som måste utredas. Vi kommer att anordna ett seminarium kring dessa frågor senare i november där bl.a. dessa frågor kommer att belysas.

– Enligt verksamhetsplanen kommer vi att ställa näringslivsfrågorna starkt på vår agenda under år 2019, då även strategins uppdatering börjar. Vi har redan tagit några gemensamma steg med Finlands Företagare i Lappland. Ett gränsöverskridande samarbete kring offentliga upphandlingar är ett konkret mål som vi kommer att sträva efter.

– År 2020 är fokus på det gränsöverskridande samarbetet. Vi kommer att göra en liten förstudie kring detta, vi tar en blick på historien och vad som förr i tiden har gjorts över landgränserna och vad situationen är i dag bland våra medlemskommuner. Men blicken är dock i framtiden, det är viktigt att veta vad speciell våra medlemskommuner gör i dagsläget.

 

– Min mandatperiod som styrelseordförande är fram till nästa årsmöte 2019 och jag vill att vår verksamhet skall vara konkret och gagna hela Tornedalen.

 

För ytterligare information:

– Per Arne Kerttu, Tornedalsrådet styrelseordförande, tel. +46 70 641 0476

– Marko Varajärvi, Tornedalsrådets vd, tel. +46 72 251 88 80