Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid?

Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter

en PROSJEKTLEDER for Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med oppstart høsten 2021.

Den felles kulturen og historien i Tornedalen er felles styrker som det grenseoverskridende samarbeidet bygger på. Tornedalen består av de finske og svenske grensekommunene samt tre norske kommuner som gjennom sin kvenske kulturtradisjon inngår i det tornedalske fellesskapet. Leader-områdets kommuner Haparanda, Övertorneå og Pajala samt Kiruna kommunes østlige deler Vittangi og Karesuando har et intensivt samarbeid med finske grensekommuner.

Formålet med prosjektet er å kartlegge kommunenes kulturarrangementer, bygge opp en felles virksomhetsmodell for å informere om arrangementer både for innbyggere i Tornedalens kommuner og besøkende. En viktig del av jobben er å øke ungdommers bevissthet og stolthet over Tornedalens kulturarv. Satsingen overfor ungdommer skjer gjennom egne workshops som er innrettet spesifikt mot denne målgruppen.

Prosjektets varighet er 16 måneder, med oppstart 1. november eller etter avtale. Ansettelsen forutsetter et positivt finansieringsvedtak fra Jordbruksverket. Prosjektmedarbeiderens arbeidstid består av en arbeidsmengde tilsvarende 70 %.

Vi forutsetter at personen som velges til oppdraget, har tilstrekkelig utdanning eller en tilsvarende bred kompetanse på det aktuelle området, samt omfattende kunnskaper om Tornedalens kultur, inkludert praktiske ferdigheter. Personen forventes videre å ha erfaring med selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og erfaring med grenseoverskridende samarbeid og problemløsning, i tillegg til en genuin interesse for utvikling av Tornedalen. Arbeidet medfører en del reiseaktivitet og kveldsarbeid innimellom. Søkeren forutsettes å ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i svensk og finsk. Ferdigheter i norsk anses som en fordel. Erfaring med Leader-finansierte prosjekter, det aktuelle virksomhetsområdet samt og Leader-arbeid anses som et fortrinn. Lønnssatsen følger prinsippene i Leader-finansierte prosjekter. Ansettelsen har en prøvetid på 4 måneder.

Arbeidsplassen ligger etter avtale i Leader Tornedalen-området i Kiruna, Pajala, Övertorneå eller  Haparanda.

Sista ansökningsdagen 2021-10-15

Länken till NAV: Prosjektleder: 1770141

Rekryteringsannons projektledare Tornedalsrådet_NO

Ansökan skickas via e-post till:

tuula.ajanki@haparanda.se

Mer information:

Tuula Ajanki

+46 72 251 88 80 eller +358 40 614 7224