Tornedalsrådet fyller 30 år i år. Det är en aktningsvärd ålder för en viktig samarbetsorganisation som sedan länge har föregått det moderna globala samhällets utmaningar. Våra 13 medlemskommuner i Norge, Sverige och Finland är gränsöverskridande och verkar tillsammans mot en framtid där vi stödjer varandra och vår region, snarare än bygger murar som fjärmar oss från varandra och från utvecklingen. Att Tornedalen dessutom har ett gränslöst historiskt arv gör att våra insatser har en betydelse långt utöver det lokala.

Tornedalsrådet kan mycket väl vara den modell för gränssamverkan som Europa så väl behöver idag.

Vad vi har varit och vad vi kommer att bli är frågor som tarvar eftertanke. Min vision är att vårt arbete ska ge avtryck utanför Tornedalen. Vår grundverksamhet präglas av samarbete mellan och ömsesidig respekt för respektive kommun i tre olika länder. Detta kan tjäna som modell för alla gränstrakter i det förment gränslösa Europa. Vi har i många fall redan realiserat det moderna samhällets alla möjligheter utan att för den skill ge avkall på historiskt arv, lokal förankring och regionens särprägel och storhet.

Med lite mer Tornedalsk Sisu (!) i Europa, kommer framtiden för vår kontinent att vara positiv. Vi ska räta på ryggen och inse att vi har mycket att lära ut, att våra erfarenheter är viktiga och att våra exempel på lösningar är konstruktiva för det lokala, regionala, nationella och Europeiska. Europa blickar norrut mot vårt område för att se och lära. Inte tvärtom.

Visst ska vi vara alerta på hur man hanterar olika frågor i skilda gränstrakter, men vi får aldrig förblindas och föranledas tro att ju längre bort från centralmakten, desto bättre. Tvärtom är det så att vi utvecklar vår region, andra lär sig av oss. Och tillsammans är vi starka.

Framtiden för Tornedalen är ljus. Vi kommer inom kort att lansera en ny verksamhetsstrategi med ambitionen att samla kraft för tillväxt, kvalitet och delaktighet i hela Tornedalen. Det arbetet har just startat och framöver arbetar vi för inklusion, utveckling och långsiktighet i vår viktiga region. Med gott självförtroende, med ett historiskt arv och med fokus på en fantastisk framtid.

Peter Waara
Styrelsens ordförande