Citat ur styrelseprotokollet 21/3 2018

Sitaatti hallituksen pöytäkirjasta 21.3.2018

§ 8.

Tornedalsrådets kulturstipendium 2018

Tornionlaakson Neuvoston kulttuuristipendi 2018

 

 

Förslag:

VD presenterar förslaget till kultursipendien 2018

 

Ehdotus:                          

Toiminnanjohtaja esittelee kulttuuristipendin 2018

Beslut / Päätös:

VD presenterade förslaget till kulturstipendiet 2018. Styrelsen hade skickats en summering av alla ansökan. Styrelsen gav bifall till förslaget.

Toiminnanjohtaja esitteli kulttuuristipendin 2018 rahanjakoesityksen. Hallitukselle oli toimitettu kooste kaikista hakemuksista. Hallitus hyväksyi päätösesityksen.

  1. Tornedalen, Föreningen Norden

– Syfte: 5.000kr för en föreläsning av historieprofessorn Dick Harrison om kväner.

– Tarkoitus: luennon järjestämiseen kveenien historiasta, luennoitsijana historian professori Dick Harrison.

– Beviljades/Myönnettiin: 5.000kr

  1. Kåfjord kvenförening / Kåfjordin kveeniyhdistys

Syfte: Till uppstart av projektet (kartläggning av kväners bomiljö). Största delen av finansieringen redan ordnat

-Tarkoitus: projektin aloitusta varten (kveenien asuinympäristön kartoitus. Suurin osa rahoituksesta jo kasassa.

– Beviljades/Myönnettiin: 15.000kr

  1. Pellon kiekko/Pajala HC

Syfte: ungdomar från Pajala och Pello bildar ett gemensamt lag och vill åka till Riga Cup. Behöver respengar.

– Tarkoitus: nuoriso Pajalasta ja Pellosta muodostaa yhteisen jääkiekkojoukkueen, joka matkustaa Riga Cupiin. Tarvitsee matkarahaa.

– Beviljades/Myönnettiin: 10.000kr

  1. Muonioseura (Hembygds-kulturförening på båda sidor av gränsen)

– Syfte: Vill blåsa liv i en förening som funnits sen år 1965 men där ledarna blivit äldre. Nu har de fått yngre krafter med och behöver lite stöd.

– Tarkoitus: Halutaan saada uutta toimintaa yhdistykseen, joka on ollut olemassa jo vuodesta 1965 mutta jossa toimijat ovat jo iäkkäitä. Nyt mukaan on tullut uusia toimijoita ja tarvitsevat rahaa toiminnan pyörittämiseen.

– Beviljades / Myönnettiin: 5.000kr

  1. Storslett skola

– Syfte: Studeranden, resa till Matarenki och Ylitornio skola

– Tartkoitus: Opiskelijoiden matka Matarengin ja Ylitornion koululle.

– Beviljades/Myönnettiin: 5.000kr

  1. Ylitornio, Tolonen/Mämmi

– Syfte: Taiteillen – ett längre dansprojekt för 8-10 åringar i Tornedalen. Ska förverkligas med hjälp av olika workshops med improvisation/dans/teater/musik.

– Tarkoitus: tanssiprojekti 8-10 –vuotiaille lapsille Tornionlaaksossa. Projekti toteutetaan erilaisten workshopien kautta improvisaation, tanssin, teatterin ja musiikin keinoin.

– Beviljades/Myönnettiin: 15.000kr

  1. Muonio, Suomen kalakirjasto (Finska fiskbiblioteket)

– Syfte: Påbörjad arbete med digitalisering av fiskeböcker, behöver mera resurser

– Tarkoitus: kalakirjojen digitalisointi, lisäresurssien tarve

– Beviljades/Myönnettiin: 5.000kr